Podle obchodního ředitele Povodí Odry Čestmíra Vlčka bylo srážek v uplynulém období extrémně málo. „Tomu odpovídají stavy na tocích i v přehradách. Současné srážky by pokles mohly zbrzdit, případně i zastavit. To ale bude záviset na jejich vydatnosti a také na tom, jestli sníh na horách zůstane, nebo ještě roztaje," vysvětlil Čestmír Vlček.

Jak dále upřesnil, je Slezská Harta, největší přehrada v povodí Odry, zaplněna vodou z necelých 85 procent. Kružberk je pak zaplněn z 88 procent. Nejméně vody z přehrad v povodí Odry je v přehradě Šance. „Zásobní objem je naplněn ze 35 procent. V této přehradě jsme ale prováděli stavební úpravy a před jejich zahájením bylo třeba udržovat nižší hladinu, proto je i číslo o zaplnění této nádrže nízké," upřesnil dále obchodní ředitel Povodí Odry.

Fakt, že zásobní objemy přehrad nejsou zaplněny, podle něj ale nemá vliv na kvalitu vody. „Spíše než pokles hladin má pro odběry vliv rychlé kolísání hladiny. Stávající pokles je viditelný, ale zatím nijak dramatický − na odběry jak pro průmyslové, tak vodárenské odběry to nemá vliv," doplnil dále Čestmír Vlček.

Situace, která by vyžadovala omezování dodávek vody, podle něj ale zatím nehrozí. „Ta by nastala až po dlouhodobém a opakovaném období sucha s malou zásobou sněhu v zimě. Tající sníh a letní srážky v období června a července, které bývají zpravidla vydatnější, doplní zásoby vody v přehradách i po obdobích sucha," uvedl obchodní ředitel Povodí Odry.

Už na pohled je zřejmé, že málo vody teče i v některých řekách a dalších vodních tocích. Řekou Ostravicí v Ostravě protékalo například včera 8,76 kubíku vody za vteřinu, což znamená 180denní vodu. (Statistické číslo, které vypovídá, že takový průtok bývá v uvedeném případě 180 dnů v roce. Čím vyšší je toto číslo, tím méně vody v řece teče). Loni koncem listopadu ale Ostravicí protékala v Ostravě jen 270denní voda a hladina byla ještě nižší než je v těchto dnech.