Zásoby vody ve sněhu nad přehradami tak v té době nebyly příliš vydatné. Vodohospodáři proto zhruba před měsícem nezakrývali, že by přivítali vydatnější sněžení. Toho jsme se v minulých dnech také dočkali.

A jak se vydatnější srážky projevily jak v naplněnosti zásobních prostor v přehradách, či hladin řek a menších toků? „Průtoky v řekách jsou na úrovni 270ti až 180denní vody, v některých profilech (zejména na horních tocích) jsou i průtoky 90denní. V Ostravici ve Slezské Ostravě je momentální průtok 11,6 metru kubického za sekundu, což je 180denní voda," uvedl obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Ještě počátkem letošního ledna přitom protékalo v tomto místě řekou Ostravicí jen 5,8 kubického metru za sekundu.

„Přehrady s výjimkou nádrže Šance a Slezské Harty mají zásobní prostory naplněné, retenční prostory volné. Šance mají stále uměle sníženou hladinu kvůli stavebním pracím. Slezská Harta je naplněna z 94 procent. Zásoby vody ve sněhu v povodí Slezské Harty jsou přibližně shodné s volným zásobním prostorem," upřesnil obchodní ředitel Povodí Odry.

Zásoby vody ve sněhu, který leží nad dalšími přehradami v našem kraji, podle něj odpovídají zhruba 50 až 60 procentům běžného stavu zásob v tomto období.

„Při celoplošném tání se však pouze část vody v povodích jednotlivých přehrad může zadržet v přehradách. Tam, kde přehrady nejsou, musí voda odtéct vodními toky bez možnosti ovlivnění průtoků. Podle dlouhodobých předpovědí se však neočekává v únoru výraznější oteplení. To znamená, že v noci mají být teploty pod nulou, přes den nad nulou, a rychlejší tání se tedy neočekává," uvedl dále Čestmír Vlček.

Jak vysvětlil, případné snižování hladin v přehradách by mohlo být aktuální až v případě, pokud by meteorologové ve své předpovědi avizovali výraznější oteplení.