Úsek naváže na již vyprojektovanou vysokorychlostní trať Moravská brána mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku.

„Dvanáct kilometrů nové vysokorychlostní trati zkvalitní zejména dopravní obslužnost hanácké metropole - Olomouce. Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví sdružení společností SAGASTA a EGIS RAIL,“ nastínil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Vysokorychlostní trať - trasaVysokorychlostní trať - trasaZdroj: Se souhlasem Správy železnic

Napojení na koridor Praha - Ostrava

Trať mají využívat pouze osobní vlaky, které budou projíždět rychlostí až 320 kilometrů v hodině.

„Úkolem projektantů je navrhnout umístění a technické řešení dvanáctikilometrové trati, její napojení na stávající koridor Praha - Ostrava a doprovodnou infrastrukturu. Součástí zakázky je také inženýrsko-geologický průzkum, zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí EIA a geografický informační systém GIS, ve kterém si veřejnost prohlédne aktuální technický návrh on- line,“ upřesnil.

Orla Perć není pro ty, co trpí závratí.
Nejtěžší tatranskou stezku máme jen pár hodin od hranic. Opravdu tam hrozí smrt

Prodloužení úseku vysokorychlostní trati z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti z roku 2021, která řeší spojení z Brna do Ostravy.

Olomouci přinese vybudování tohoto propojení s plánovanou trasou vysokorychlostní trati řadu benefitů v podobě zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy nebo rozvoje bydlení.

Vizualizace VRT Přerov - Bohumín

Projekt zahrnuje také řešení napojení vysokorychlostní trati do stanic Brodek u Přerova a Prosenice. Ty projdou nezbytnými úpravami. Zpracovatelé v dokumentaci zohlední také zrušení projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

„Výstavba vysokorychlostní trati by měla začít na konci roku 2026,“ upřesnil mluvčí. 

Budování vysokorychlostní trati se v Olomouckém kraji dotkne hlavně měst a obcí na Přerovsku. Správa železnic jejich obyvatelům už na jaře představila  projekt vysokorychlostní trati Moravská brána. Do Lipníku, Hranic, Jezernice a Oseku nad Bečvou dorazilo mobilní informační centrum - VRT mobil, u kterého mohli lidé zjistit všechny potřebné informace. Probíhaly také debaty s občany.

Průmyslový park P3 Ostrava Central, Ostrava, Rudná (ve výřezu původní stav), 18. 10. 2023.
VIDEO: To je proměna! V Ostravě pokračuje stavba obřího průmyslového parku

Vysokorychlostní trať, která se má začít budovat v letech 2025 až 2026, je na Přerovsku významná především pro Hranice, kde by měly zastavovat vysokorychlostní vlaky nižší úrovně.

„Zkrácení doby cestování bude výrazné - cesta z Hranic do Ostravy potrvá 18 minut, stejně jako z Hranic do Olomouce. Vlaky na nové trati pojedou rychlostí 320 kilometrů v hodině,“ popsal Marek Pinkava, projektový manažer, který má na starosti přípravu vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava. Součástí investice je i rekonstrukce železniční stanice v Hranicích.

V Lipníku má zase vzniknout údržbová základna. „Vzniknou po celé republice, ale ta v Lipníku už má svou podobu - bude se zde provádět servis celé trati Moravská brána, nejen úseku do Hranic, ale i z Hranic do Ostravy. Počítá se s umístěním mezi stávajícím koridorem a silnicí první třídy,“ doplnil.

Mosty v Rudné ulici mezi ostravským městským stadionem a vlakovým nádražím Ostrava-Vítkovice před bouráním, 15. listopadu 2021.
Dva roky trápení pro řidiče v Ostravě končí. Rudná, tepna Vítkovic, se otevírá

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla dojde v souvislosti s výstavbou k výkupům pozemků dotčených nemovitostí.

„Předpokládám, že u některých nastane vyvlastnění. Musíme to ale vnímat tak, že vysokorychlostní trať je dnes evropským trendem moderní dopravy. Údržbová základna v prostoru severně od Lipníku navíc přinese nová pracovní místa,“ řekl už dříve.