Jde o vzácný barokní obraz z konce 18. století. Olejomalba prošla šestiměsíční restaurátorskou kůrou v ateliéru Jana Bittnera. Při restaurování byl obraz sejmut z původního nevhodného rámu, postupně vyrovnán, vytmelen a byly odborně sejmuty druhotné přemalby. Po opatření ochranným lakem s příměsí včelího vosku byl vsazen do restaurovaného rámu opatřeného zlacením.

Jiří Fridrich Bees svobodný pán z Chrostiny (1750–1819), náležel k nejvlivnějším osobám Těšínského knížectví přelomu 18. a 19. století. „Výrazným způsobem se angažoval ve stavovských a dvorských úřadech, mimo jiné byl od roku 1784 radou knížecího zemského práva v Těšíně, později viceprezidentem a prezidentem této instituce a na samotném sklonku života dokonce zemským hejtmanem.

Kromě toho se mu podařilo značně rozšířit rodové državy, mezi něž patřil Hnojník, Rakovec (dnes součást Smilovic) a Nebory. K nim připojil Dolní Líštnou, Lyžbice, Konskou a v roce 1792 i Darkov, Louky a Ráj (dnes součást Karviné). Tamní zámek, po němž dnes není ani památky, neboť byl zbourán v roce 1980, nechal přestavět v barokním duchu,“ uvádí historik Muzea Těšínska Radim Jež.

Samotný obraz dnes patří do sbírek Muzea Těšínska. Původně tvořil součást rodové galerie vystavené na zámku v Hnojníku. V karvinské pobočce Muzea Těšínska bude instalován ve speciální vitríně. První zájemci si dílo budou moci prohlédnout od půl jedné odpoledne.