Čtyři roky jednání a příprav na vybudování Enviromentálního centra na Zámku Doubrava tak zřejmě přišly vniveč. Včetně peněz, které kraj vydal na přípravy a studii proveditelnosti.

Obec a kraj už před časem podepsaly společné memorandum, kterým stvrdily svůj zájem na vybudování centra. Zbývalo jediné: podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kvůli možnosti čerpat dotace, což vyžadovalo formální převod objektu objektu zámku do vlastnictví kraje. Osm ze čtrnácti přítomných zastupitelů však bylo proti.

Obec chce lepší protihodnotu

Starostka obce Jiřina Ferenčíková tvrdí, že obec by převodem zámku na kraj přišla o zásadní část svého majetku. „Obec přece nemůže odevzdat majetek v hodnotě 33 milionů korun kraji, aniž by za to získala odpovídající protihodnotu. To od nás nikdo nemůže čekat,“ tvrdí starostka.

close Nová starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková. (NAŠE DOUBRAVA) info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Nová starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková. (NAŠE DOUBRAVA)

Vysvětluje, že obec zámek včetně pozemků v roce 2015 získala jako náhradu za devastaci obce v důsledku těžby černého uhlí. „Smyslem původní donace bylo odčinit příkoří, které občanům těžba přinesla – podlomené zdraví, znehodnocený majetek, zničená obec. Mým úkolem je zajistit, aby obyvatelé naší obce za všechna tato příkoří a za jím způsobenou újmu byli náležitě kompenzováni. Nemohu proto odevzdat na stříbrném podnose kraji majetek v hodnotě 33 milionů korun,“ trvá na svém starostka Doubravy.

Opoziční zastupitelé postoj v obci vládnoucího politického uskupení NAŠE DOUBRAVA kritizují. Jsou přesvědčeni, že toto rozhodnutí bude znamenat definitivní ukončení projektu za strany kraje.

„Propásli jsme poslední možnost, jak najít využití pro chátrající objekt a za dotační peníze vybudovat něco smysluplného, co obec zviditelní a v konečném důsledku z toho bude profitovat,“ řekl zastupitel Jiří Kielkovský (NEZÁVISLÍ). Dodal, že kraj stanovil jasnou podmínku, že je třeba objekt na něj převést, jinak od záměru dává ruce pryč.

Kraj: Obec nic neriskovala

Rozčarování neskrývá ani náměstek hejtmana pro sport, kulturu a školství Stanislav Folwarczny (SPOLU). „Pro mě je to nepochopitelný obrat v postoji obce. Několik let se o všem jednalo, projekt se připravoval, existuje memorandum. Podle mne je kraj pro obec zajímavý partner a schválením smlouvy o smlouvě budoucí obec nic neriskovala. V dokumentu jsou garance, že kdyby projekt nakonec nedosáhl na dotaci, tak by kraj obci majetek převedl zpět. Rozhodnutí zastupitelů nerozumím,“ kroutí hlavou Folwarczny.

Připomněl, že kraj už do příprav projektu investoval nemalé prostředky, nechal vypracovat studii proveditelnosti a v případě realizace projektu by investice  dosáhla 150 milionů korun.

„Kraj má připraveny peníze na obnovu zámku i území kolem. Vznikem centra mohla obec ožít. Přes týden by jej navštěvovaly školy z celého kraje a o víkendu by bylo přístupné veřejnosti. Přístup nového vedení obce je pro mě nepochopitelný,“ říká Folwarczny.

Murycová: Starostka nás vodila za nos

Zklamání neskrývá ani bývalá starostka Dáša Murycová (NEZÁVISLÍ), jež se na přípravách podílela. „Už na ustavujícím zastupitelstvu loni na podzim jsem upozorňovala, že pro zdárné pokračování příprav projektu Edukativního centra je třeba převod schválit. Dnes vychází najevo, že současná starostka nás tahala za nos a zamlčovala informace,“ tvrdí Murycová.

Dodává, že opoziční zastupitelé jsou z výsledku hlasování v šoku a zdrceni. „Je to šílenství. Ti radní si vůbec neuvědomují, co odhlasovali,“ konstatuje smutně.

Starostka Jiřina Ferenčíková ubezpečuje, že zájem obce o tento projekt trvá. „S Moravskoslezským krajem jednáme a hodláme i nadále jednat, ale bohužel kraj nebyl doposud ochoten zohlednit naše připomínky a návrhy, například finanční prostředky na výstavbu bytového domu pro občany finských domků. I proto nyní zvažujeme další možnosti a jiné partnery, než je kraj,“ vysvětluje starostka Doubravy.