Rok s rokem se sešel a je to opět tady. Sdružení Za Opavu hledá tu nejlépe zpracovanou novostavbu, která se nachází na území Opavska. V letošním roce sdružení obdrželo celkem třináct podnětů na udělení ceny.

Podmínky ale splnilo pouze devět. Tyto nominované stavby si budou moci Opavané prohlédnout od 3. dubna do 19. května letošního roku na výstavě v Knihovně Petra Bezruče. Nebudou však pouze v roli pasivního diváka. Do hlasování se budou moci aktivně zapojit, a pomoci tak konkrétní stavbě získat cenu Nejlepší novostavby za hlasující veřejnost.

A pokud se zrovna do Knihovny Petra Bezruče nechystáte, hlasovat můžete i prostřednictvím internetu na webových stránkách sdružení za Opavu (zde si také můžete podrobně prohlédnout všechny kandidáty, hlasování najdete na konci článku, pozn. redakce).

„Výsledky a hodnocení odborné poroty budou známy nejpozději do druhého dubna letošního roku. V případě, že se porota rozhodne některé nominované stavbě udělit cenu nebo čestné uznání, bude tak učiněno v den zahájení výstavy v Knihovně Petra Bezruče. Akce proběhne třetího dubna od šestnácti hodin," informoval za občanské sdružení Za Opavu Tomáš Skalík. Stavby ohodnotí celkem sedm porotců.

Mezi ně patří členka představenstva České komory architektů Milena Vitoušová, historik umění a odborný pracovník památkové péče Martin Strakoš. Kromě toho také historik umění a architektury Jindřich Vybíral, vedoucí ateliéru FaVU VUT v Brně Jan Ambrůz, výtvarný kritik a kurátor Domu umění v Opavě Martin Klimeš, sochař a restaurátor Tomáš Skalík a historik umění a náměstek primátora Dalibor Halátek.

V letošním ročníku jednoznačně vedly rodinné domy. Nominovaných je jich celkem osm, a to z Otic, Opavy, opavských Kylešovic, dvakrát ze Slavkova, Ludgeřovic, Štítiny a opavských Kateřinek. Devátým kandidátem na získání Olbrichovy ceny je zastřešení sypkých hmot v areálu SSMSK.

.

.

.

.

.

.

.

.

.