Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokutu 1,1 milionu korun společnosti ITALPE s. r. o., která provozuje Řízenou skládku odpadů TKO Dvorce Rejchartice. Tato firma podle ČIŽP vážným způsobem porušila zákon o integrované prevenci a dopustila se také porušení zákona o odpadech.

UPRAVOVALI ODPAD Z LITOVLE BEZ POVOLENÍ

Inspektoři zjistili, že provozovatel skládky v roce 2014 přijal zhruba 108 tisíc tun směsného komunálního odpadu, který pocházel ze sanace ekologické zátěže v lokalitě Litovel Nasobůrky. Tento odpad pak firma ve svém zařízení mechanicky upravovala.

„Toto upravování odpadů však v zařízení nebylo vůbec povoleno. Naopak bylo v rozporu s platným integrovaným povolením vydaným krajským úřadem," uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Úprava odpadů bez povolení není to jediné, co Česká inspekce životního prostředí firmě vytýká.

DALŠÍ PROBLÉM BYLY NEPRAVDIVÉ ÚDAJE

Ve stejném roce se společnost dopustila podle inspekce i dalšího pochybení, které s nepovolenou úpravou přijatých odpadů souviselo. „O přijatých odpadech nahlásila firma ITALPE nepravdivé údaje do ročního hlášení za rok 2014. Tím porušila zákon o odpadech," uvedl Kozubek za inspektorát ČIŽP v Ostravě.

MINISTERSTVO ZAMÍTLO ODVOLÁNÍ

Firma ITALPE se proti vysoké pokutě, kterou jí inspektoři ČIŽP uložili, zkusila odvolat, ale bez úspěchu. Ministerstvo životního prostředí ČR však odvolání zamítlo a sankci v celé výši potvrdilo.