Část zahrádek obchvat zničí, některé budou nepřístupné po dobu stavby, některých se nedotkne. Nikdo neví, do které kategorie jeho zahrádka patří, a nedokážou jim poradit ani na radnici. V některých koloniích vyvolaly chaos letáky s informací, že vyklízení začne už v srpnu.

„Chceme, aby byl ctěn konec října jako nejbližší možný termín předání zahrádek. Přislíbili aspoň to, že při přípravných pracích k nám pošlou skupinu lidí, kteří nám konkrétně vysvětlí, jak to tu má vypadat, až vznikne staveniště. Předpokládají, že kde to půjde, zůstanou zachované stromy, chodníky, obrubníky, možná i boudy. Budou postupovat v pásu, kde nejdřív buldozer provede skrývku zeminy“, informoval Ladislav Daříček z Českého zahrádkářského svazu kolegy zahrádkáře o výsledku jednání.

V lokalitě, kde je nejhůř postižená kolonie Zlatá Opavice, by měla stavba začít budováním mostního pilíře u zahrádkářské vodárny. Radnice už jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) o lepší informovanosti občanů. „Máme slíbeno, že pro tuto stavbu bude vytvořen speciální web, na němž budou průběžně zveřejňovány potřebné informace. Rovněž chceme, aby alespoň jednou za 14 dnů byl na radnici k dispozici pracovník buď ŘSD nebo zhotovitele a poskytoval informace občanům osobně,“ uzavřel místostarosta Jan Krkoška.