Město Bílovec vzniklo na návrší, které později pojmenovali Městský kopec, na levém břehu říčky Bílovky. Ta se vlévá mezi Studénkou a Jistebníkem do řeky Odry. 

Procházku, konkrétně cestou na autobusové nádraží, jsem začal v severní části Městské památkové zóny, která byla ustavena v roce 1992, u kostela sv. Mikuláše. Součástí kostela je vyhlídková věž. Ta ční do výše 50,7 metrů. Vyhlídková plošina je ve výšce 31 metrů a jsou z ní krásné pohledy do okolí.

Směrem na jižní stranu sousedí s parčíkem, který přechází ve Slezské náměstí obdélníkového typu. Na pravé straně náměstí je Městská knihovna a v čele jižní části Městský úřad Bílovce.

Postupoval jsem k Městskému muzeu a Kulturnímu centru Bílovec. Obě instituce sídlí v bývalém měšťanském barokním domě z poloviny 18. století. Těsně za muzeem stojí ve své kráse zámek Bílovec. Dnešní podoba zámku je z roku 1736, kdy byl přestavěn v barokním slohu. V současnosti je uzavřený. Jako všechny podobné instituce čeká na návštěvnickou sezónu 2021.

Po zámecké ulici jsem dorazil na ulici Městský kopec, sešel po městských schodech na poměrně frekventovanou ulicí Čs. armády, přešel po můstku zamrzlou říčku Bílovku, k dopravnímu terminálu spojující autobusové nádraží se železničním nádražím Bílovec.

Městská památková zóna v Bílovci tak čeká na jarní návštěvy turistů.