Někteří sem zamířili "v náladě" rovnou z Valentýnské tančírny v Národním domě. Nikterak výjimečnou situaci však narušil policejní zátah. Výsledky ukázaly, že většina zkontrolovaných mladistvých měla v krvi alkohol.

Párty prostřednictvím sociálních sítí cílila na mládež, ve frýdecko-místeckém okrese navíc tento týden byly jarní prázdniny, takže na nezájem si akce nemohla stěžovat. Klub na sídlišti Slezská a jeho mladistvé návštěvníky i proto prověřila městská i státní policie s kurátorem pro mládež.

„V rámci kontroly byla u patnácti mladistvých provedena dechová zkouška na alkohol. U jedenácti z nich, byly mezi nimi i dvě patnáctileté děti, bylo zjištěno požití alkoholu. Alkohol testerem byly u kontrolovaných naměřeny hodnoty od 0,17 do 1,95 promile,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že šest mladistvých bylo po sepsání nutných náležitostí odesláno samostatně domů. Dalších pět, kteří byli ve značně podnapilém stavu, bylo na místě předáno rodičům.

Údaje o podnapilých mladistvých byly následně vloženy do informačního systému včasné intervence a dále se jimi bude zabývat odbor sociální péče, přesněji kurátor pro mládež.

„Mladiství „hříšníci“ budou spolu s rodiči předvoláni k osobnímu pohovoru se sociálním kurátorem pro děti a mládež. Rodiče i nezletilé dítě budou informováni o nebezpečí konzumace návykových látek a bude jim nabídnuto také odborné poradenství. V případě, že kurátor na základě pohovoru a daných skutečností vyhodnotí, že se jedná o závažnější problém, pokračuje cílená spolupráce s rodinou,“ uvedla vedoucí oddělení sociálního poradenství pro mládež Miroslava Stopková s tím, že mnoho rodičů nezná kamarády svých dětí, neví, kde a jak tráví svůj čas, a často bývají chováním svých dětí překvapeni. Městská policie má v plánu kontrolu na podávání a požívání alkoholu mladistvými čas od času zopakovat.