Legendární Slovenská strela opustila po mnoha letech své dosavadní působiště před Technickým muzeem Tatra a zamířila na speciálním přepravním tahači do Hranic na Moravě na generální rekonstrukci. V průběhu nadcházejících dvou let čeká historický unikát kompletní renovace exteriéru, interiéru i pohonného systému, takže na konci oprav bude Strela opět provozuschopná.

V areálu Technického muzea Tatry v Kopřivnici na Novojičínsku připravovali 31. srpna 2018 vlakovou soupravu Slovenská strela k převozu do Hranic na Přerovsku. Legendární historický vlak tam v příštích dvou letech podstoupí kompletní opravu.

„Celá oprava bude probíhat pod dohledem památkové péče krajského úřadu, protože se jedná o národní kulturní památku, což je v naší zemi nejvyšší stupeň ochrany našeho kulturního dědictví. Všechny kroky proto budou konzultovány s odborníky na restaurování a s památkáři tak, aby byla hodnota Slovenské strely kompletně zachována,“ řekl na slavnostním rozloučení s legendárním vlakem v Kopřivnici Jiří Střecha, odborný garant restaurování.Od poloviny roku 2020 najde zrekonstruovaný motorový vůz nový domov ve speciálním proskleném depozitáři před novým muzeem automobilů Tatra, které vznikne v objektu bývalé tatrovácké slévárny. Odtud bude při zvláštních příležitostech vyjíždět zpátky na železnici.