Zdravotnické obličejové masky (často nazývané jako roušky nebo ústenky):

- jsou vyrobeny z papíru nebo textilu

- pokrývají nos a ústa, ale nelze je zcela utěsnit

- jsou určené hlavně k ochraně okolí jejich uživatele

- ztrácejí účinnost při zvlhnutí, propouštějí alergeny

- nelze je používat opakovaně

Filtrační polomasky (respirátory):

- jsou určeny k ochraně jejich nositele, ne však jeho okolí

- mohou, ale nemusí být opatřeny výdechovým ventilem

Respirátory:

- jsou vždy bez výdechového ventilu

- slouží k obousměrné ochraně (chrání uživatele i jeho okolí)

- označení FFP1, FFP2 nebo FFP3 udává stupeň ochrany (čím vyšší číslo, tím lepší ochrana)

- případné označení NR znamená, že jsou použitelné jednorázově, při označení R je možné použití opakovaně

- opakovaně použitelné respirátory je možné si vzít nanejvýš pětkrát. Při delším nošení také respirátor navlhne, nejdéle mu to může trvat až osm hodin

Zdravotnické obličejové masky (často nazývané jako roušky nebo ústenky):

- jsou určené hlavně k ochraně okolí jejich uživatele

Jaké podmínky musí ochranné prostředky splňovat:

- projít takzvaným procesem posouzení shody, který potvrzuje jejich bezpečnost, funkčnost a účinnost. Za jeho provedení zodpovídá výrobce. Takový výrobek smí být označen písmeny CE s číslem subjektu zodpovědného za sledování kvality výroby

- musí na něm být uvedena jeho třída, název normy s rokem vydání a také třída účinnosti (FFP1, FFP2, FFP3)

- pro prodej v ČR musí mít návod k použití v češtině

Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu, BOZP, nanospace.cz