I tak jednoduchá věc jako jednosměrka ve svých pravidlech skrývá pár záludností. Kvůli jejich neznalosti pak chybují nejen studenti autoškol, ale i ostřílení řidiči s mnohaletou praxí za volantem. Patříte mezi ně?

Správné řazení při vyjíždění

Nejčastější z chyb můžete na silnicích vidět každý den. Auto projede jednosměrkou ke křižovatce, dává blinkr doleva, a přitom stojí na pravé straně silnice. Pokud jedete za ním a chcete odbočit doprava, máte zablokovanou cestu, přestože jinak byste třeba měli výjezd volný. Při odbočování doleva si totiž řidič musí hlídat dva směry, ze kterých dává přednost, při odbočování doprava pak pouze jeden. 

„I v jednosměrce platí zásada, že pokud je silnice jednoproudová, vždy jezdíme při jejím pravém okraji,” vysvětluje dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0. „Pokud však z jednosměrky odbočujeme doleva, zařazujeme se co nejvíce vlevo. Z logiky věci v protisměru nikdo jet nemůže a my takto nepřekážíme řidičům, kteří chtějí pokračovat rovně nebo doprava.“ Zejména za hustého provozu můžete špatným řazením na konci jednosměrky zablokovat průjezd na velmi dlouhoou dobu. 

Správné parkování 

Zatímco na obousměrné silnici smíte parkovat jen po směru jízdy, tedy vpravo, v jednosměrce si můžete vybrat, zda zastavíte na levé, nebo na pravé straně. Samozřejmě za předpokladu, že parkování neupravuje vodorovné či svislé značení.

„V každém případě však doporučuji vzít v potaz to, jak zde parkují ostatní,” upozorňuje Roman Budský. „Pokud řidiči před vámi již zvolili jednu stranu ulice, je dobré to respektovat, aby nevznikla překážková dráha s úzkými průjezdy mezi auty zaparkovanými vlevo i vpravo. Vždy totiž musí zůstat volný průjezd o šířce nejméně tři metry.“

S tím souvisí i otázka případného krátkodobého zastavení. I když zastavujete jen na dobu nezbytně nutnou pro naložení a vyložení nákladu nebo nástup a výstup cestujících, průjezd o šířce tři metry musí zůstat volný. „Pokud je jednosměrná silnice příliš úzká, parkovat ani zastavovat zde zkrátka nemůžete. Tři metry jsou podmínkou pro zachování průjezdu záchranky, hasičského auta, popelářů a podobně, zkrátka nutné minimum,“ doplňuje Budský 

Jak je to s couváním?

Pravidla provozu na pozemních komunikacích praví, že „Řidič se nesmí otáčet a couvat…na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.“ 

Mnozí si znění zákona kreativně interpretují tak, že couvat celou jednosměrkou až k parkovacímu místu na jejím začátku je v pořádku. V případě, že by vás u podobného počínání chytil strážník, tak vám ale pravděpodobně napaří pokutu za jízdu v protisměru.

„Nutným couváním se myslí situace, kdy projedete kolem mezery na podélné parkování, hned za ní zastavíte a couváním zaparkujete. V takové situaci totiž nemáte jinou možnost,“ upřesňuje odborník. „Couvání na delší vzdálenost znamená, že jedete v protisměru v jednosměrce. Jestli takto jedete popředu, nebo pozadu, je vedlejší.“

Občas můžeme vidět, že řidič parkuje na kraji jednosměrky a rozhodne se z ní vycouvat, aby nemusel objíždět celý blok. I takové počínání je chyba a bude bráno jako přestupek.

Pozor na cyklisty

Při jízdě jednosměrkou vás leckde může zaskočit cyklista jedoucí v protisměru. Ne vždycky to znamená, že se rozhodl ignorovat dopravní značení a zvolit nejkratší možnou cestu za cenu porušení předpisů. V některých ulicích mají cyklisté protisměrnou jízdu v jednosměrce povolenou. Pod značkou jednosměrky se v takovém případě nachází cedule „cyklisté v protisměru“ nebo piktogram, stejně je pak z druhé strany doplněn zákaz vjezdu do jednosměrky. Ke značkám se většinou přidává i vodorovné značení, tedy vyznačení přímo na vozovce.

Jako řidič přirozeně musíte nechat cyklistu projet v jeho vyznačeném pruhu a pozor si dávejte také na výjezdu z jednosměrky, zejména když odbočujete vlevo. „Pokud mají cyklisté povolenou jízdu v protisměru, je pak třeba nechat vlevo dostatečnou mezeru, aby měl cyklista volný koridor pro bezpečný průjezd,” doplňuje Roman Budský.