Stacionární centrum prevence začne fungovat v úterý 25. září na ulici Alberta Kučery 31 v Ostravě-Hrabůvce. Stacionární centrum prevence bude pracoviště pro širokou veřejnost. Lidé se v něm budou moci obracet na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí v našem městě.

„Centrum bude sloužit jako poradna pro občany, kterým se zde také dostane informací o práci strážníků Městské policie v Ostravě. Rovněž zde budou k dispozici kontakty na krizová centra, azylové domy a intervenční centra, k dispozici budou materiály a publikace týkající se preventivní činnosti Městské policie Ostrava a zájemci získají také informace, jak se do řady preventivních projektů městské policie mohou sami zapojit,“ uvedla mluvčí ostravské policie Vladimíra Kejdová. Lidé se tam budou také seznamovat s akcemi městské policie, pořádanými v rámci prevence pro širokou veřejnost, například v klubech důchodců nebo kulturních domech.

Prevence je podle Kejdové jednou z priorit v činnosti Městské policie Ostrava. Hlavní snahou je obsáhnout pokud možno všechny oblasti, ať už jde o oblast bezpečnosti v silničním provozu, kriminality nebo ochrany vlastního zdraví či majetku a všechny věkové kategorie.

Nejnovějším projektem Městské policie Ostrava v rámci prevence je Prevence patologických jevů. „Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s činností městské policie, předcházet problematickým situacím souvisejícím s patologickými projevy ve společnosti a maximálně rozšířit naše působení v oblasti prevence,“ dodala Kejdová. V květnu letošního roku proběhlo v rámci tohoto projektu několik setkání s dětmi z ostravských dětských domovů. Měly tak možnost seznámit se zábavnou a poutavou formou s problematikou zákonů a trestní odpovědnosti. Městská policie Ostrava v projektu hodlá pokračovat i nadále, v letošním roce ještě připravujeme další obdobná setkání, také chystá zřízení několika center prevence, kam se občané budou moci dostavit a získat potřebné informace, rady a podobně.

 

Jak bude otevřeno

pondělí 7.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 18.00 hodin

úterý 7.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 15.00 hodin

středa: 7.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 18.00 hodin

čtvrtek: 7.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 15.00 hodin

pátek: 7.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 15.00 hodin

Telefonní kontakt na Stacionární centrum prevence - 595 781 324

E-mail - prevence@mpostrava.cz