Policisté a Drážní inspekce zaznamenali celkem 258karambolů, což je otřicet méně než vroce předchozím. Oživot přišlo třicet lidí (opatnáct méně než vroce 2006), vážná zranění utrpělo 119osob (předloni147).

Zlepšení, ale…

Podle mluvčího Drážní inspekce Zdeňka Neusara jde onejlepší výsledky za posledních pět let. Kvýraznému zlepšení došlo ivMoravskos­lezském kraji, kde vloni policisté vyšetřovali dvaadvacet srážek (oosmnáct méně než předloni). Zemřeli při nich tři lidé (otři méně než předloni), těžká zranění utrpělo pět osob (osedm méně). Jak zdůraznil Neusar, zásluhu na relativně příznivém stavu mají irůzné preventivní akce Drážní inspekce. „Trvalé snižování následků nehod na přejezdech je pozitivním signálem pro Drážní inspekci, aby pokračovala vosvětových kampaních,“ řekl Neusar, podle kterého je však snahou Drážní inspekce dosáhnout alespoň hranice zroku 2002, kdy na přejezdech zemřelo „jen“ čtyřiadvacet lidí. Orok později to již bylo osmašedesátobětí.

Preventivní akce

Jedna zrozsáhlých preventivních akcí se uskutečnila vloni vdubnu. „Drážní inspekce vytipovala několik desítek přejezdů, kde nejčastěji dochází knehodám. Policie České republiky na základě těchto podkladů a vlastních analýz vybrala 36přejezdů, kde monitorovala chování řidičů. Při kontrole zjistila celkem dvaaosmdesát přestupků, což představovalo pochybení přibližně každého patnáctého řidiče. Vnejvětší míře se jednalo opřekročení nejvyšší povolené rychlosti, policisté však zaznamenali také přejíždění kolejí na místě, kde je to zakázáno, nezastavení před značkou „Stop“ či nerespektování výstrahy na přejezd,“ řekl Neusar, který zdůraznil, že motoristé často vjíždějí na koleje ještě bezprostředně poté, co výstražná světla začnou blikat.

„První automobil většinou koleje přejede, jeho následovníci však již takové štěstí většinou nemívají. Řidiči se také pokoušejí přejet přejezd ihned po průjezdu vlaku ipřesto, že červená výstražná světla stále blikají. Neuvědomují si ale, že ve velmi krátkém časovém sledu může po stejné nebo druhé koleji přijíždět další vlak a vjedou přímo před něj,“ varoval Neusar.

Vrámci ostravské pobočky Drážní inspekce, která kromě Moravskoslezského působí ivOlomouckém kraji, se experti vdubnu zaměřili na deset přejezdů. Na nich odhalili dvanáct přestupků. Většinu znich na Olomoucku. Vsamotném Moravskoslezském kraji si inspektoři a policisté vybrali pět přejezdů, kde přistihli čtyři hříšníky. Tyto údaje řadí náš region ktěm nejlepším. Při poslední podobné razii, která proběhla vroce 2005, byli moravskoslezští řidiči absolutně nejhorší. „Tentokrát to bylo opoznání lepší,“ potvrdil Neusar.

Autoškoly

Drážní inspekce svou pozornost zaměřila ina autoškoly. „Na podzim Drážní inspekce ve spolupráci se Železnicemi Slovenské republiky připravila pro autoškoly film snázvem Řidič– postrach přejezdů. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté ichodci vystavují, když porušují zákon oprovozu na pozemních komunikacích. Film byl vyroben celkem vosmi variantách a jeho distribuce probíhá na DVD,“ řekl Neusar stím, že film je možno stáhnout izwebu Drážní inspekce www.dicr.cz.

Tragédie

Policisté a Drážní inspekce již zaznamenali iprvní letošní tragickou nehodu vMoravskoslezském kraji, která se stala na železničním přejezdu na Místecké ulici vPříboře, který je vybaven výstražným zvukovým a světelným zařízením. „Starší muž přecházel přes koleje právě vokamžiku, kdy tudy projížděl motorový osobní vlak. Ten chodce srazil a způsobil mu rozsáhlá poranění, která byla neslučitelná se životem. Záchranáři, kteří přijeli na místo, již pacientovi nemohli pomoci a lékař byl nucen konstatovat smrt,“ řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Nehody na železničních přejezdech vČeské republice

Rok Počet Mrtví Těžce zranění
2004 288 57 128
2005 274 53 101
2006 288 45 147
2007 258 30 119

Nehody na železničních přejezdech vMoravskoslez­skémkraji

Rok Počet Mrtví Těžce zranění
2004 30 4 17
2005 38 5 16
2006 40 6 12
2007 22 3 5

Loňské tragédie na železničních přejezdech vMoravskoslez­skémkraji

5.dubna.– nehoda mezi stanicemi Krnov a Skrochovice (zemřel řidič osobníhoauta)

23.července.– nehoda mezi stanicemi Bystřice nad Olší a Jablunkov (zemřel sebevrah na přejezdu)

9.srpna.– nehoda mezi stanicemi Baška a Pržno (zemřel cyklista)

  • Ve vzdálenosti 50metrů před kolejemi smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše 30kilometrů vhodině. Pouze vpřípadě, kdy na výstražném zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí 50metrů před železničním přejezdem jet rychlostí až 50kilometrů vhodině.
  • Na přejezdu a vjeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případy, kdy se blíží vlak). Řidiči uželezničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla.