Opřípadu informoval člen myslivecké stráže, který si při roznášení krmiva všiml podezřelého vozidla imuže, vylévajícího obsah barelu. Ihned přivolal městské strážníky. Vzhledem kmožnému ohrožení životního prostředí ipodzemních vod vyrazili na místo hasiči, pracovníci ostravské pobočky České inspekce životního prostředí, zástupci Vodoprávního úřadu iúředníci změstského obvodu Radvanice a Bartovice.

Během krátké doby se podařilo zjistit, že ekologický zločin má na svědomí zaměstnanec nedaleké firmy, který se chtěl tímto způsobem zbavit kalů zmyčky aut. Naštěstí se ukázalo, že kpoškození životního prostředí ani průsaku do podzemních vod, nedošlo. „Sfirmou jsme zahájili správní řízení,“ řekl Břetislav Crha zostravské pobočky České inspekce životního prostředí. Za porušení zákona oodpadech lze uložit pokutu až do výše padesát milionů korun. Sohledem na relativně malé následky a aktivní podíl firmy na odstranění škod se dá očekávat pokuta podstatně nižší.