Přestože bylo mladému panu Vodičkovi necelých třiadvacet let, měl už za sebou velmi „bohatý“ život. Již od svých pubertálních let se dostával do častých konfliktních situací na samé hranici zákona.

Rodiče na něj definitivně ztratili svůj vliv, když dosáhl zletilosti a odstěhoval se od nich. Mladý Vodička se brzy seznámil s drogami a postupně se přes marihuanu, extázi a pervitin dopracoval až k heroinu a kokainu. Právě drogy a jejich podávání mladistvým přivedla Vodičku poprvé do vězení pro trestný čin šíření toxikomanie dle § 188a odst. 2) písm. a) trestního zákona. Dvouletý pobyt ve vězení, však mladého Vodičku nepoučil a nenapravil, neboť se své nemalé dluhy rozhodl řešit opět jiným způsobem než poctivou prací.

Pořekadlo, že „příležitost dělá zloděje“, se tak vyplnila bezezbytku i v případě Vodičky. Ten před místním hostincem U Hlodavců odcizil jednomu z hostů kolo, které si tento nechal neprozřetelně před hostincem, když uvnitř zaháněl žízeň. Vodička měl smůlu, neboť ještě téhož dne jej policisté vypátrali a podle výrobního čísla na rámu kola i usvědčili. A tak Vodička opět putoval za mříže, tentokrát pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1) písm. a) trestního zákona. Vodička se sice bránil, že kolo je staré a rozbité, nicméně soudní znalec jeho cenu odhadl na částku sedm tisíc korun, a tak bylo jednání Vodičky soudem posouzeno jako krádež, neboť způsobená škoda byla vyšší než pět tisíc korun. Rčení, „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“

V žádném případě neplatilo pro Vodičku, a tak když byl po vykonání dalšího trestu propuštěn na svobodu vrátil se ke svému osvědčenému způsobu života. Netrvalo proto dlouho a Vodička se opět dostal do rukou spravedlnosti, tentokrát poté, když byl bezpečnostní službou jednoho hypermarketu zadržen v okamžiku, když chtěl bez zaplacení z prodejny vynést láhev rumu. Vodička se velmi bránil převozu na policejní oddělení a prohlašoval „nemáte žádný důvod mě zadržet, žádný trestný čin jsem nespáchal, protože škoda nedosahuje částky pět tisíc korun, jak stanoví zákon“. Advokátovi Perkasovi, který mu byl ustanoven jako obhájce ex offo, na policejním oddělení sdělil „vzal jsem jenom láhev rumu za stovku, nemají důvod mě zadržet, žádný trestný čin jsem nespáchal“.

Co advokát Perkas mladému Vodičkovi odpověděl?

A) Perkas Vodičkovi odpověděl, že se dopustil přestupku
B) Perkas Vodičkovi odpověděl, že se dopustil trestného činu krádeže
C) Perkas Vodičkovi odpověděl, že se dopustil trestného činu loupeže

Seriál připravil
advokát Petr Kausta
www.kausta.cz