V místním hostinci u Hlodavců se na partičku mariáše pravidelně každý pátek scházeli stálí štamgasti, mezi nimi i pánové Kalina a Malina. Je obecně známo, že u piva není žádné téma mezi chlapy tabu. A tak došlo také na příběh, který ostatním spolustolovníkům vyprávěl pan Kalina, a který se následně stal předmětem diskuse a sázky mezi pány Kalinou a Malinou. Pan Kalina vyprávěl příběh svého kamaráda Borůvky, který se měl stát obětí údajného znásilnění ze strany své kolegyně z práce, a to paní Vodičkové. Podle vyprávění pana Kaliny se pan Borůvka paní Vodičkové líbil, již dlouho si na něj tajně myslela a usilovala jej tzv. sbalit. Borůvka byl mladý, pohledný a úspěšný muž, nicméně byl ženatý. Tato okolnost však paní Vodičkové v jejich „balících“ plánech nikterak nevadila. Kalina dále vylíčil, že na firemním večírku měla paní Vodičková nabídnout podnapilému Borůvkovi, že jej odveze svým autem domů. Borůvka s odvozem souhlasil, nasedl do auta paní Vodičkové a po krátkém čase jízdy usnul. Namísto u sebe doma se však po nějakém čase probudil zcela nahý v ložnici bytu paní Vodičkové. Na jeho dotaz, zda mezi ním a paní Vodičkovou k něčemu došlo, mu paní Vodičková sdělila, že se spolu krásně pomilovali a že jej již dlouho tajně miluje. Pan Borůvka však s tímto závěrem Vodičkové nesouhlasil, neboť si na nic nevzpomínal a dále Vodičkové sdělil, že by s ničím takovým nikdy nesouhlasil, protože Vodičková není jeho typ a své manželce je věrný. Rozhodně dále vyloučil, že by mezi ním a Vodičkovou mohl vzniknout intimní vztah. Druhý den se Borůvka se svým erotickým zážitkem svěřil Kalinovi s tím, aby mu poradil, co má dělat. „Poradil jsem mu, ať jde ihned na policii podat trestní oznámení pro trestný čin znásilnění,“ svěřil se svým posluchačům u piva pan Kalina. „Tak to jsi mu poradil pěknou blbost,“ reagoval na slova Kaliny pan Malina. „Znásilnění se může dopustit jenom muž vůči ženě, a nikoliv opačně. „Policajti se Borůvkovi vysmějí a ještě bude mít ostudu,“ doplnil své stanovisko Malina. Kalina však s názorem Maliny nesouhlasil, a proto Malinovi navrhl: „Dnes má na mariáš přijít taky advokát Perkas, tak se jej zeptáme, kdo z nás dvou má pravdu. Vsaď se se mnou o velkého panáka vizoura.“ „Doktore, kdo z nás dvou má pravdu?“ požádali pánové Kalina a Malina advokáta Perkase o rozřešení jejich pře, když Perkas dorazil do hostince na mariáš.

Co advokát Perkas Kalinovi a Malinovi odpověděl?
A) trestného činu znásilnění se může dopustit zásadně vždy jenom muž vůči ženě
B) trestného činu znásilnění se může dopustit zásadně vždy jenom žena vůči muži
C) trestného činu znásilnění se může dopustit zásadně vždy jednak muž vůči ženě, žena vůči muži, dále muž vůči muži a v neposlední řadě i žena vůči ženě Správnou odpověď přineseme v zítřejším vydání na straně krimi.

Seriál připravil advokát Petr Kausta

www.kausta.cz

Řešení a poučení advokáta Perkase

Zneužitý muž – správná odpověď je za c)

Advokát Perkas pánům Kalinovi a Malinovi sdělil, že trestného činu znásilnění, podle ustanovení § 241 trestního zákona, se může dopustit kdokoliv, tedy muž vůči ženě, žena vůči muži, muž vůči muži i žena vůči ženě. Uvedené ustanovení trestního zákona stanoví, že trestního činu znásilnění se dopustí ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného. Do 30. 4. 2001 platila v našem právním řádu úprava, kdy objektem trestného činu znásilnění mohla být toliko žena, neboť ustanovení § 241 stanovilo formulaci „.. donutí ženu k souloži …“. Novelizací trestního zákona, zákonem č. 144/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. 5. 2001, platí současná úprava tak, jak je uvedena ve druhé větě shora.

Advokát Perkas oběma pánům sdělil, že trestného činu znásilnění se podle současné právní úpravy může dopustit i žena vůči muži, v daném případě paní Vodičková vůči panu Borůvkovi. Z uvedeného ustanovení je pak zřejmé, že trestného činu znásilnění se může dopustit ten, kdo jiného donutí k souloži případně k jinému obdobnému pohlavnímu styku násilím, pohrůžkou násilí, ale i kdo zneužije bezbrannosti jiného. V případě bezbrannosti je za takový stav považován zejména spánek, intoxikace alkoholem nebo drogami či zdravotní stav oběti atd. Do budoucna advokát Perkas pánům Kalinovi a Malinovi sdělil, že dle ustanovení § 241 odst. 1 může být pachatel trestného činu znásilnění potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. Pokud se pachatel dopustil uvedeného činu vůči osobě mladší než 18 let, může být potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. V případě, že se dopustí uvedeného trestného činu na osobě mladší než patnáct let nebo způsobí-li uvedeným činem poškozené osobě těžkou újmu na zdraví, může být potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. Pokud by pachatel svým činem způsobil smrt, může být potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let, případně výjimečným trestem.

Z příběhu pak plyne poučení, že trestného činu znásilnění se může dopustit kdokoliv. U ženy i u muže vždy platí, že vyslovené NE je opravdu NE a nikoliv skryté ANO, jak je mylná představa mnohých lidí.