„Zásadní přínos týmu spočívá v tom, že případy s drogovou problematikou jsou vždy převzaty specialisty týmu Toxi. Díky tomuto týmu začíná řešení drogové kriminality i kriminality páchané v souvislosti s užíváním omamných a psychotropních látek (OPL) na území města Ostravy centralizované a koordinované,“ vysvětlil Vojta.

Podle vedoucího týmu Toxi Jiřího Kopečka je současná drogová scéna v Ostravě charakterizována zejména výrobou a prodejem pervitinu, dále pak prodejem marihuany, heroinu a extáze. „Na tento druh trestné činnosti navazují i další. Když například dostaneme do vazby některé drogové dealery či výrobce drog, okamžitě klesá počet vloupání do aut. Nemalá část pachatelů je totiž na drogách závislá a páchá i další trestnou činnost,“ upřesnil Kopeček.

Odborníci z týmu Toxi také uvádějí, že i výrobci a producenti drog přizpůsobují své metody a postupy moderní době. Zatímco dříve se setkávali na ulicích či si volali z pevných linek, nyní mají i několik mobilů s různými SIM kartami. Často si pro výrobu drog také pronajímají byty či rodinné domy, aby nebyli lehce k zastižení. Příkladem je případ z května letošního roku, kdy v jednom z takto pronajatých ostravských bytů došlo při výrobě drog k požáru.