Vztahy na pracovišti nebývají vždy ideální, ať už se jedná o vztah mezi zaměstnanci navzájem, mezi nadřízeným a podřízeným nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pan Kalina byl majitelem velké a úspěšné obchodní společnosti zabývající se prodejem výpočetní a kancelářské elektroniky. Jeho společnost, která zaměstnávala asi osmdesát zaměstnanců, mimo jiné i pana Malinu, patřila mezi největší svého druhu v zemi, a proto se pan Kalina právem těšil velké vážnosti a úctě svých zaměstnanců a spoluobčanů ve městě. Nejen úspěchy v podnikání, ale i charakterové vlastnosti a příkladný rodinný život byly důvody, pro které se těšil oblibě. Pan Malina pracoval ve firmě pana Kaliny po dobu asi pěti let, kdy se z obchodního zástupce vypracoval na vedoucího obchodního oddělení. S ohledem na dynamický růst firmy vypsal pan Kalina jako majitel firmy výběrové řízení na pozici ředitele společnosti, kterého se mohli zúčastnit jak zaměstnanci, tak zájemci odjinud.

Pan Malina, který si na svém kariérním růstu a postupu zakládal, byl první, kdo se do výběrového řízení přihlásil. Dlouho to vypadalo, že bude jediným uchazečem o tuto pozici, neboť nikdo další se již nepřihlásil. I proto pan Malina považoval za jisté, že bude do funkce ředitele firmy jmenován právě on. Vystřízlivění nastalo v okamžiku, kdy se do výběrového řízení přihlásil jistý pan Jahoda, o kterém se pan Malina dověděl, že je bývalým spolužákem pana Kaliny. Když pak byl do funkce ředitele panem Kalinou jmenován pan Jahoda, považoval to pan Malina za podraz a objektivitu výběrového řízení začal mezi zaměstnanci veřejně zpochybňovat.

„Myslel jsem si, že doba, kdy výběrová řízení ovlivňovaly známosti, je dávno pryč, ale zmýlil jsem se. Kalina nezohlednil mé zkušenosti a mou dosavadní loajalitu a dal přednost svému kamarádovi,“ rozhlašoval Malina mezi zaměstnanci.

Tato prohlášení se dostala až k panu Kalinovi, který si Malinu ihned zavolal k pohovoru, aby mu své počínání zdůvodnil. „Dal jste přednost svému kamarádovi, a tím jste mě před ostatními zaměstnanci ponížil, ačkoliv pro vás již několik let pracuji. Tady máte mou výpověď, protože uvás končím!“ reagoval Malina na otázky pana Kaliny a položil Kalinovi na stůl výpověď . „Já si to od vás líbit nenechám! Ještě si na mě vzpomenete a budete svého rozhodnutí litovat!“ prohlásil při odchodu z Kalinovy kanceláře Malina.

Pan Kalina těmto prohlášením nevěnoval větší pozornost a výpověď pana Maliny respektoval. Po čase však zaregistroval změnu v chování svých zaměstnanců, svého okolí, a zejména své manželky, která vůči němu začala být odměřená a hádavá. Dlouho nevěděl, proč se chování jeho ženy tolik změnilo, a proto se jí jednoho dne zeptal, jaký k tomu má důvod. Paní Kalinová se rozplakala a manželovi sdělila, že před časem potkala ve městě pana Malinu, který jí sdělil, že by si na pana Kalinu měla dát pozor, že má dlouhodobý intimní poměr se svou asistentkou aže to vědí všichni kromě paní Kalinové. Pan Kalina si dal okamžitě do souvislosti výroky pana Maliny v jeho kanceláři, ale nebyl schopen své manželce vyvrátit, že nic z tvrzení pana Maliny není pravda a že se svou asistentkou intimní poměr neměl a nemá. Fakt je, že byl často mimo domov na služebních cestách, na které s sebou z pracovních důvodů brával i svou mladou asistentku, a proto pro něj nebylo jednoduché vymluvit ženě Malinovy lži. Situace došla již tak daleko, že po několika dnech podala paní Kalinová žádost o rozvod kvůli nevěře pana Kaliny. I od jiných lidí a některých svých zaměstnanců se pan Kalina rovněž dověděl, že o něm pan Malina veřejně rozhlašuje, že je své manželce nevěrný a že má dlouhodobý intimní poměr se svou asistentkou. Rozvodové řízení a kolující pomluvy o jeho osobě ho dovedly až do advokátní kanceláře místního advokáta Perkase.

„Pane doktore, jak se mohu výmyslům a pomluvám Maliny účinně bránit? Snaží se mi rozvrátit rodinu, manželka se se mnou chce dát rozvést. V práci je má autorita na nule a i v hospodě jsem si musel vyslechnout řeči, jaký jsem ,děvkař’ a podrazák, který se kvůli mladé asistentce vykašlal na děti a manželku. Nic z toho není samozřejmě pravda. Můžu se vůbec nějak proti těmto pomluvám Maliny bránit?“ požádal Kalina advokáta Perkase o radu.

Co advokát Perkas panu Kalinovi sdělil?

A) Kalina může na Malinu podat na policii trestní oznámení pro trestný čin pomluvy a rovněž k soudu žalobu na ochranu osobnosti

B) Kalina na Malinu trestní oznámení na policii pro trestný čin pomluvy podat nemůže, neboť náš trestní zákon trestný čin pomluvy nezná a může toliko podat k soudu žalobu na ochranu osobnosti

C) Kalina na Malinu trestní oznámení na policii pro trestný čin pomluvy podat může, v takovém případě však již nemůže podat k soudu žalobu na ochranu osobnosti

Správnou odpověď přineseme na webových stránkách v sobotu 29. listopadu.

Seriál připravil advokát Petr Kausta

www.kausta.cz


Řešení a poučení advokáta Perkase „Lhář“

Správná odpověď je za a)

Advokát Perkas Kalinovi sdělil, že dle ustanovení § 206 odst. 1) trestního zákona se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Za takové jednání pachateli uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. V případě, že by pachatel spáchal uvedený trestný čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, může být pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Pan Malina se tak zcela nepochybně dopustil trestného činu pomluvy, když o panu Kalinovi v místním hostinci U Hlodavců i na jiných místech vědomě a úmyslně šířil nepravdivé údaje, a to, že pan Kalina má dlouhodobý intimní poměr se svou asistentkou slečnou Vodičkovou. Úmyslným šířením nepravdivých údajů o osobě pana Kaliny pan Malina zcela jistě ohrozil vážnost pana Kaliny u spoluobčanů ve městě, kde pan Kalina dosud požíval vážnosti řádného a věrného manžela a starostlivého otce rodiny. Malina dále svými výmysly poškodil pana Kalinu i v zaměstnání, kde byla ohrožena důstojnost a autorita pana Kaliny u jeho podřízených zaměstnanců, když mezi zaměstnanci pana Kaliny šířil nepravdivé údaje. V neposlední řadě Malina vážně narušil rodinné vztahy pana Kaliny, kdy zapříčinil podání žaloby o rozvod paní Kalinovou.

Advokát Perkas panu Kalinovi do budoucna sdělil, že se navíc může podle ustanovení § 11 občanského zákoníku žalobou u občanskoprávního soudu, domáhat ochrany osobnosti, kde se ve smyslu ustanovení § 13 občanského zákoníku může domáhat nejen toho, aby bylo Malinou upuštěno od neoprávněných zásahů do jeho práv na ochranu osobnosti, ale i omluvy, přiměřeného zadostiučinění a rovněž i náhrady nemajetkové újmy v penězích ze strany pana Maliny. Z příběhu pak plyne poučení, že lidská závist a nenávist předchází pomluvám.