S tímto trestem však nesouhlasila a po Ústavním soudu žádala, aby v jejím případě všechna předešlá rozhodnutí zrušil. Tvrdila, že justice porušila Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud ale stížnost odmítl s tím, že je zjevně neopodstatněná. Rozhodnutí zveřejnil na svých internetových stránkách.

„Stěžovatelka tvrdila, že obecné soudy porušily její právo na obhajobu, neboť v době hlavního líčení se projevily problémy spojené se ztrátou sluchu a stěžovatelka byla ve velmi špatném zdravotním a psychickém stavu. Soud opakovaně upozorňovala na svou neschopnost slyšet a adekvátně reagovat na prováděné důkazy a žádala o odročení hlavního líčení. Její žádosti vyhověno nebylo. Uvedená zdravotní indispozice trvala po celou dobu řízení před soudem prvního stupně,“ uvedl soudce zpravodaj František Duchoň, podle kterého Vítečkova skutečně měla zdravotní problémy, ty jí však nijak neztížily obhajobu. „Stěžovatelka sice trpěla v průběhu konání hlavního líčení zdravotními potížemi způsobujícími zhoršení sluchu, avšak byla schopna adekvátně reagovat na jednotlivé dotazy soudu i státního zástupce, prováděné důkazy a dokonce absolvovala i konfrontaci se svědkem,“ konstatoval Duchoň.

Klienti na holičkách

Vítečková v roce 2003 připravila 650 klientů o devatenáct milionů korun. Její cestovní kancelář Harmonie Medical od devadesátých let pořádala lázeňské zájezdy do Chorvatska. Účastnili se jich především starší lidé a tělesně postižení. Zájem o mořské pobyty byl veliký, svou roli sehrály i nabízené služby a relativně výhodná cena. Cestovka se ale později dostala do problémů. Vítečková si však nechtěla připustit, že její aktivity nemají šanci na úspěch. Dále si půjčovala nemalé částky, až se její firma stala předluženou. Přesto vybírala peníze za zájezdy. Vše vyvrcholilo v roce 2003, kdy v Chorvatsku zůstalo bez pomoci přes tři sta klientů, dalších téměř 350 na zaplacený zájezd vůbec neodjelo. Vítečková navíc všem lhala, když tvrdila, že kancelář je pojištěna proti úpadku.

V dubnu loňského roku Krajský soud v Ostravě poslal Vítečkovou na sedm let za mříže. Vloni v říjnu se případem zabýval Vrchní soud v Olomouci, ke kterému se Vítečková odvolala. Senát jí nakonec trest snížil o šest měsíců na šest a půl roku žaláře.

Samotná majitelka cestovní kanceláře po celou dobu tvrdila, že se do potíží dostala kvůli nepříznivé shodě okolností. Prý nikomu nechtěla ublížit. Vítečková se později vyhýbala nástupu do vězení. Na jaře letošního roku ji na Opavsku zadržela cizinecká policie.