Státní zástupce tvrdí, že se třicetiletý majitel realit, jako vlastník domu na Nádražní ulici v centru Ostravy, snažil velmi drastickými způsoby zbavit deseti nájemníků, kteří řádně hradili nájem i platby za služby. Nevlud je obžalován z trestných činů útisku a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Hrozí mu až dva roky vězení.

Plánované hlavní líčení však vůbec nezačalo. Nevludovi se totiž nepodařilo doporučit obžalobu, jeho obhájce navíc požádal, aby kauzu kvůli medializaci případu projednával jiný soud. Jak uvedl mluvčí ostravského okresního soudu Igor Krajdl, rozhodnout o tom musí Nejvyšší soud. „Předpokládám, že se tak stane během několika týdnů,“ uvedl Krajdl.

Deset nájemníků domu, ve kterém před několika lety sídlila i proslulá kavárna Fénix, mělo uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Nevlud se je všechny snažil přimět k vystěhování. Když neuspěl s domluvami, zvolil jiné metody. Obžaloba uvádí, že od března 2006 přestal odvádět platby dodavateli tepla a teplé užitkové vody, a to i přesto, že mu nájemníci za tyto služby řádně platili. Následovalo odstavení tepla i teplé vody. Dodávky tepla byly obnoveny pouze na několik dnů v prosinci 2007.

„Následně pod záminkou jednorázové nutné opravy v březnu 2008 nechal zastavit i přívod studené vody, který však již neobnovil, ač to technický stav rozvodů dovoloval,“ tvrdí obžaloba.

Ani v tomto případě Nevlud nezajistil náhradní zdroj vody. Kromě toho od roku 2007 zastavil provoz výtahu, nezabezpečil ani osvětlení a úklid společných prostor.

Nájemníci jej opakovaně upozorňovali na to, že všechny služby řádně hradí. Poukazovali také na skutečnost, že teplo i voda byly po celou dobu dodávány do nebytových prostor domu pronajímaných ke komerčním účelům.

„Tímto svým kumulovaným jednáním znemožnil nájemníkům, mezi nimiž byly i osoby značně vysokého věku a špatného zdravotního stavu, řádné užívání bytů, a to i v tak základních oblastech jako je mytí, praní prádla a dodržování základní hygieny, kdy současně mnohým z nich znemožnil bezpečný pohyb ve společných neosvětlených prostorách,“ konstatovala obžaloba, podle které nájemníci museli veškerou vodu vynášet do pater, nezbylo jim také nic jiného než si na vlastní náklady pořídit jiné zdroje tepla – přímotopy. Během zimy totiž teplota v bytech dosahovala pouze deseti stupňů. Někteří z uživatelů nakonec boj s majitelem vzdali a odstěhovali se.