Číslo 800 199 922 je určeno pro netísňová volání, kdy občané mohou upozorňovat na nejrůznější méně závažné problémy jako jsou poruchy, poškození veřejně prospěšných zařízení, dopravního značení nebo černé skládky.

„Záměrem zřízení této linky bylo snížení počtu neurgentních hovorů, kdy jsou na tísňové linky složek integrovaného záchranného systému oznamovány různé závady, které nepředstavují bezprostřední riziko pro občany. Těmito hovory jsou tísňové linky blokovány a občan, který může akutně potřebovat profesionální pomoc, se tak nemusí ihned dovolat, a v případě, kdy jde o život, zdraví nebo hrozí větší škoda na majetku, je každá vteřina drahá,“ vysvětlila důvod zřízení této linky mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Kejdová s tím, že tento cíl se podařilo splnit.

„Podobných hovorů na tísňové linky výrazně ubylo, i když se občas stále nějaké vyskytují. Je jich ale podstatně méně než předtím,“ řekla Kejdová.
Operátoři na bezplatné telefonní lince 800 199 922 za rok jejího fungování přijali celkem 3570 oznámení. Většinou se týkala poničené či neupravené veřejné zeleně, uhynulých nebo volně pobíhajících zvířat, špatného parkování, vraků, poškozených silnic a chodníků, nefunkčního veřejného osvětlení nebo chybějících kanálových vík a poklopů.

Nemalou část představovala i oznámení týkající se černých skládek. Ty byly tématem i vůbec prvního hovoru na zelenou linku, který se uskutečnil vloni 1. dubna jen deset minut po jejím zprovoznění. Všímavý svědek tehdy upozornil na nelegální skládku v Ostravě-Heřmanicích. Strážníci přijali i několik nezvyklých hovorů. Jeden z volajících informoval například o ženě za volantem, která se na kruhovém objezdu dostala do protisměru a způsobila nemalé zmatky. Ukázalo se, že jde o řidičku z jiného města, která v Ostravě zabloudila. Strážníci vyrazili na místo a řidičce pomohli.

„Zelená linka je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, je využívána v denních i nočních hodinách, přičemž ve večerní době převládají oznámení o závadách na veřejném osvětlení a podněty týkající se parkování. Nejvíce je pak zelená linka vytížena mezi osmou a desátou hodinou dopolední,“ uzavřela Kejdová, která zdůraznila, že operátoři zelené linky a tísňových linek působí na stejném pracovišti. „Někdy se stane, že občan v rozrušení nebo z nevědomosti vytočí číslo zelené linky. V těchto případech je hovor neprodleně přepojen na příslušné pracoviště centra tísňového volání,“ uzavřela Kejdová.