V odpoledních hodinách v nákupním centru v Moravské Ostravě, byl při pokusu přenést přes pokladnu spotřební zboží v hodnotě 2555 Kč bez zaplacení přistižen muž (27 let).

O tři hodiny později vyjížděla hlídka městské policie do téhož obchodního centra, ale jiné prodejny kde se rozhodly dvě zřejmě parádivé dívky (15 a 16 let), odnést bez zaplacení bižuterii v hodnotě 1357 Kč a 844 Kč. Jelikož obě děvčata nemohly prokázat svou totožnost, byly ke zjištění totožnosti předvedeny na Policii ČR.

V obou případech bylo jednání kvalifikováno jako přestupek a bylo předáno k projednání příslušnému správnímu orgánu a u obou dívek i odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Spotřební zboží i bižuterie byly samozřejmě vráceny zpět do prodejny.

(zh)