„Stále častěji jsou při těchto krádežích také přistiženy nezletilé děti, často jsou v doprovodu dospělé osoby. V tom případě strážníci vždy informují příslušný orgán sociální péče. V řadě případů se však strážci zákona o krádežích spáchaných dětmi ani nedozvědí, neboť v některých obchodech nad nezletilými zloději jen takzvaně mávnou rukou, odeberou jim ukradené zboží a nechají je běžet,“ odpověděla mluvčí ostravských strážníků Vladimíra Zychová. Podle ní může jít v těchto případech často o selhání rodičů, kteří se mohou takto dopouštět zanedbání povinné výchovy nebo dokonce ohrožování mravní výchovy mládeže.

„To v případě, pokud by se zjistilo, že rodiče své děti ke krádežím navádějí. Vždy je nutné, aby o těchto událostech byl informován příslušný orgán sociální péče. V těchto případech je zapotřebí volat na místo policii, ať už státní, nebo městskou,“ doplnila dále Zychová. Podle ní v případech, pokud je strážník přivolán na místo, vždy zjišťuje, zda přistižený zloděj nebyl za obdobnou majetkovou protiprávní činnost v posledních třech letech potrestán.

„Pokud ano, pak je bez ohledu na hodnotu odcizené věci jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin krádeže. V opačném případě vše závisí na hodnotě odcizené věci. Pokud nepřesáhne hodnotu pět tisíc korun, je skutek posuzován jako přestupek. Za ten hrozí ve správním řízení pokuta do výše patnácti tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí ostravských strážníků.

Statistiky ostravských strážníků: V roce 2007 bylo při krádežích zadrženo 148 osob, z toho 22 bylo stíháno za trestný čin krádeže, zbylých 126 osob za přestupek proti majetku. V roce 2008 bylo při krádežích zadrženo už 1210 osob, z toho 113 bylo stíháno za trestný čin krádeže, 1097 osob za přestupek proti majetku. Od ledna do července 2008 bylo při krádežích zadrženo 527 osob, z toho 58 bylo stíháno za trestný čin krádeže, dalších 469 za přestupek proti majetku. Ve srovnatelném období letošního roku bylo při krádežích zadrženo už 1175 osob, z toho 109 bylo stíháno za trestný čin krádeže, dalších 1066 za přestupek proti majetku. „Uvedená čísla se týkají pouze krádeží, u kterých zasahují strážníci městské policie. K řadě krádeží jsou vysíláni také příslušníci Policie ČR,“ dodala Zychová.