Cieśloková byla totiž obžalována z pokusu o vraždu svého manžela, kterého chtěla otrávit více než stovkou medikamentů vsypaných do vína. Na tento čin pamatuje zákona deseti až patnáct roky žaláře. Soud ale nakonec dospěl k závěru, že se jedná pouze o pokus o lehčí ublížení na zdraví a Cieślokové vyměřil jen roční podmíněný trest s odkladem na zkušební lhůtu dvou let. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření. Samotná Cieśloková se středečního vyhlášení rozsudku nezúčastnila. Její obhájce si stejně jako žalobce k verdiktu nevyjádřil. Pokud by se některá ze stran odvolala, připadne konečné slovo Vrchnímu soudu v Olomouci.

Drama se odehrála v září loňského roku v Bohumíně. Cieśloková kvůli rodinným neshodám vsypala svému manželovi do vína desítky různých léků. Pozdější expertizy ukázaly, že se jednalo zejména o Kalium a v menší míře o Trimepranol, který její manžel užíval. Muž si ale podle obžaloby všiml podezřelých usazenin ve sklenici a otrávené víno odmítl vypít. Znalci však uvedli, že mu ani po konzumaci žádné vážnější problémy nehrozily. „Zjištěná koncentrace mohla způsobit lehkou újmu na zdraví, například závrať a zvracení. V žádném případě nemohla ohrozit život,“ konstatoval při zdůvodnění rozsudku předseda senátu.

Soud navíc po výslechu důležitých svědků dospěl k závěru, že není zcela prokázáno, že by Cieśloková chtěla svého muže skutečně otrávit, byť o tom údajně mluvila před dcerou své sousedky. „Řekla mi, že ho chce otrávit, protože ji bije,“ vypověděla před soudem dívka. Jak se ale ukázalo, její výpověď se v mnoha bodech rozchází s tím, co při výslechu řekla policii. Soud proto její výpověď označil za ne zcela věrohodnou. Podle senátu navíc není zcela jasné, zda Cieśloková svou hrozbu myslela skutečně vážně. „Mohlo jít o nadsázku nebo neuvážené prohlášení,“ prohlásil předseda senátu.

Státní zástupce původně požadoval, aby Cieśloková byla uznána vinnou z pokusu o vraždu. Zároveň však, s ohledem na výjimečnost případu, navrhl jen podmíněné odsouzení. Cieśloková se sama stará o malé děti, navíc je těhotná. Žalobce naopak navrhoval zproštění obžaloby s tím, že nebylo zcela jednoznačně prokázáno, že svůj plán chtěla dotáhnout až do konce.

V průběhu hlavního líčení, které začalo v polovině července letošního roku, postihly rodinu Žanety Cieślokové hned dvě tragédie. Nejprve se v červenci v bohumínském jezeře utopil její syn, kterého měl hlídat soused. V srpnu pak na vážnou nemoc zemřel její manžel. Cieślokové má čtyři dětí a je v šestém měsíci těhotenství.

„Pokud by mě poslali do vězení, požádám pana prezidenta o milost. Nevím, kdo by se staral o mé děti. Musely by asi do ústavu,“ řekla již dříve Cieśloková.