Samotné znehodnocení se za přítomnosti speciální komise uskutečnilo na detašovaném pracovišti v Olomouci.

Jednalo se o padělek díla Caspara Davida Friedricha, který se podvodník snažil prodat za dvaašedesát milionů korun. Transakci se podařilo zhatit díky nasazenému policejnímu agentovi.

Muž, který se falzifikáty snažil prodat, má na svědomí i další podobné zločiny. Kupující se snažil obelstít znaleckými posudky o pravosti, které si nechával vypracovávat. Stejně tomu bylo i v případu Alpské krajiny s hradem. Narazil však na odborníka – zprostředkovatele obchodu, které pojal jisté podezření.

„Jako autor obrazu je uveden Caspar David Friedrich a hodnota obrazu o rozměrech 56,5 krát 54 centimetrů činila 62 milionů korun. Období vzniku obrazu bylo určeno kolem roku 1825. Obžalovaný, který tento obraz hodlal prodat do zahraničí, nabízel případným zájemcům další obrazy za desítky milionů korun. Vydával je za díla známých mistrů, přestože mu bylo známo, že jde o falzifikáty. Pravost obrazů dokládal znaleckými posudky zpracovanými k tomuto účelu,“ uvedla Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že podvod se podařilo odhalit díky zaměstnanci Národní galerie v Praze, na kterého se obrátil zprostředkovatel transakce. Odborník padělek odhalil. Do případu se záhy vložila policie, jež do akce nasadila agenta předstírajícího zájem o koupi uměleckého díla.

„Obžalovaný byl policisty zatčen po podpisu kupní smlouvy při předávání peněz,“ uzavřela Rennerová.