Mělo se tak stát v letech 2000 až 2005, kdy byl Chmelař vedoucím oddělení bakteriologie a mikrobiologické technologie Zdravotního ústavu v Ostravě.

Chmelař vinu odmítl. Podle něj se všechny specifické přípravky spotřebovaly při vyšetření. V evidencích však vládl nepořádek. Vinu se proto někdo pokusil svalit na něj.

Chmelař si již v této kauze vyslechl několik rozsudků. Nejprve byl v březnu 2009 zproštěn obžaloby. Vrchní soud v Olomouci ale rozhodnutí zrušil a nařídil nové projednávání. V něm již krajský soud v listopadu téhož roku uznal Chmelaře vinným a vyměřil mu čtyři roky vězení. Podle soudu Chmelař s laboratorními soupravami „naložil blíže nezjištěným způsobem“. Verdikt s drobnými úpravami potvrdil v březnu 2010 Vrchní soud v Olomouci, který Chmelařovo odvolání zamítl.

Následovala stížnost pro porušení zákona, kterou k Nejvyššímu soudu České republiky ve prospěch Dittmara Chmelaře podala bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Nejvyšší soud v říjnu loňského roku stížnosti vyhověl, a rozsudek Vrchního soudu v Olomouci i Krajského soudu v Ostravě zrušil a krajskému soudu současně nařídil, aby případ znovu projednal.

„Nejvyšší soud při projednávání stížnosti pro porušení zákona zjistil, že je důvodná a že došlo k pochybení obou nižších soudů. Hlavní chybu spatřil Nejvyšší soud v tom, že nebylo provedeno dokazování v potřebném rozsahu, aby bylo možné rozhodnout o naplnění trestného činu zpronevěry. Nutno konstatovat, že formulace ,naložil s materiálem dosud nezjištěným způsobem´ sama o sobě nenaplňuje znaky trestného činu zpronevěry, neboť z ní nevyplývá, zda obviněný s materiálem naložil způsobem vykazujícím znaky přisvojení si ve smyslu trestného činu zpronevěry,“ uvádí se ve zdůvodnění Nejvyššího soudu.

Hlavní líčení bylo v pondělí odročeno. Soud si nechal vypracovat další znalecký posudek.

Chmelař patří k předním vědcům. Mimo jiné počátkem devadesátých let pracoval jako vedoucí Referenční laboratoře České republiky pro anaerobní bakterie. Po nuceném odchodu ze Zdravotního ústavu Ostrava nastoupil do Laboratoře lékařské mikrobiologie v nemocnici ve Frýdku-Místku. Na svých internetových stránkách, kde informuje o svém dosavadním působení, má také jako obor činnosti uvedenu detekci biologických zbraní hromadného ničení. O mikrobiologii přednáší i na Ostravské univerzitě. Je znám také jako básník a spisovatel.