„Zajímalo je zejména zajištění dostatečného počtu volných únikových cest a východů, vybavení požadovaným množstvím funkčních hasicích přístrojů, provozuschopnost a přístupnost hydrantů, množství hořlavých výzdob zavěšených nad tanečními sály či nad únikovými cestami. U společenských akcí s počtem účastníků nad 200 osob bylo kontrolováno také zřízení preventivní požární hlídky a plnění jejích povinností,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s tím, že hasiči odhalili několik desítek pochybení.

„Drtivá většina zjištěných závad se týkala uzamčených nebo neprůchodných únikových východů. Dalším často se opakujícím nedostatkem ze strany organizátorů bylo nezřízení preventivní požární hlídky,“ konstatoval Kůdela.

Výše případných pokut se bude odvíjet od závažnosti jednotlivých pochybení. „Hasičský záchrany sbor může při zjištění závad udělit provozovatelům těchto akcí pokutu až do výše 500 tisíc korun,“ uzavřel Kůdela, podle kterého budou namátkové kontroly kulturních, ale i sportovních akcí pokračovat.