Do dopravní akce zaměřené především na návykové látky bylo zapojeno bezmála 400 policistů. Ochránci zákona kontrolovali také rychlost, věnovali se i dalším motoristickým nešvarům.

Celkem odhalili 297 přestupků, z nichž 268 vyřešili na místě pokutami v celkové výši 131 tisíc korun.  Zbývající prohřešky postoupili do správního řízení.

Rychlost překročilo sedmačtyřicet řidičů, šestnáct lidí nebylo připoutáno, nevyhovující technický stav mělo devětadvacet vozů, čtyři motoristé vjeli na placený úsek bez dálniční známky.