Projekt vznikl na Slovensku, kde měl obrovský úspěch. V pondělí si jej vyzkoušely děti ve Středisku volného času na ulici Ostrčilově. Postupně by se měl rozšířit do celé České republiky.

„Cílem projektu je snaha o předcházení trestné činnosti pod vlivem návykových látek, jako jsou kouření, alkohol a marihuana. Projekt je určen pro děti ve věku devět a deset let, neboť i děti v tomto věku mají v současné době k těmto látkám blíže, než tomu tak bylo v minulých letech,“ uvedla Vladimíra Pietraszová z ostravské policie s tím, že děti se o škodlivosti těchto látek dozvídají formou hry.

Například je čekají „zakouřené plíce“ a váhy, na kterých je znázorněno, co všechno si člověk může koupit, když jeden rok nekouří. Mohou se také dostat do „marihuanového vězení“.

„Projekt je zajímavě organizován v takzvaných tvořivých dílnách, ve kterých se děti s problematikou seznámí zážitkovou formou,“ doplnila Pietraszová.