Například v říjnu podle mluvčí ostravské městské policie Vladimíry Zychové skončil projekt Bezpečná hřiště a pískoviště. Se strážníky na něm spolupracovaly radnice Vítkovic, Jihu, Radvanic a Bartovic, Moravské Ostravy a Přívozu. Zaměřil se především na injekční stříkačky jako na nebezpečný odpad na hřištích, pískovištích a v prostorách, kde si hrají děti. Každoročně se totiž zvyšuje počet použitých injekčních stříkaček a jehel odhozených právě na těchto místech.

„Zatímco v roce 2002, kdy jsme s touto činností začínali, bylo z veřejných prostranství odstraněno jednasedmdesát injekčních stříkaček, vloni to bylo 3496. Letos od ledna do srpna hovoříme již o 3259 sebraných stříkačkách,“ upřesnila Zychová. Strážníci objížděli předem vytipovaná hřiště a informovali jejich návštěvníky o rizicích nákazy a o tom, co dělat, když použitou jehlu objeví. Organizovali na toto téma také besedy.

Dohled nad veřejným pořádkem na dětských hřištích provádějí policisté v rámci běžného výkonu služby. Zvýšenou pozornost jim věnují hlavně o prázdninách. Dění na veřejném prostranství sledují také kamery městského monitorovacího systému, některé z nich zabírají i dětská hřiště. „V Porubě jsou to čtyři hřiště, tyto kamery jsou ale v majetku obvodu, a v Ostravě-Bělském Lese sledují kamery jedno hřiště,“ upřesnila mluvčí strážníků.

Máte strach pouštět své děti samotné ven?HLASUJTE V ANKETĚ VPRAVO NAHOŘE!

Poruba plánuje od příštího roku spustit projekt Bezpečnější Poruba. Jedním z jeho cílů je zabezpečit veřejná prostranství monitorovacím systémem. „Zkušenosti ukazují, že na místech, kde slouží kamerové zařízení, je nižší kriminalita. Proto jsme se rozhodli výrazně rozšířit monitorovací systém, který už v ulicích obvodu několik let slouží,“ vysvětlil starosta Poruby Lumír Palyza. Radní počítají s nákupem deseti nových kamer, kterými budou osazeny například některé nově vybudované dětské koutky mezi obytnými domy. V tomto městském obvodu funguje patnáct kamer, které hlídají například Hlavní třídu, Čkalovovu ulici nebo Porubskou ulici. Kamerami jsou také osazena multifunkční hřiště na ulicích K. Pokorného, V. Makovského, A. Hrdličky a také areál skateparku v blízkosti Sokolovské ulice. Nově vybudované víceúčelové sportovní areály na Ukrajinské a Porubské ulici střeží detektory pohybu – infračervené závory.

V centrálním ostravském obvodu může veřejnost využívat některá hřiště mateřských a základních škol. „Tyto sportovně rekreační areály jsou oploceny a mají správce. Kamerou je vybaveno dětské hřiště ZŠ Zelená 42. V areálu ZŠ a MŠ Ostrčilova 1 jsou umístěna čidla, která jsou napojena na Městskou policii Ostrava,“ uvedla mluvčí radnice Moravské Ostravy a Přívozu Ludmila Kadrnková s tím, že hřiště a pískoviště například na sídlištích Fifejdy či Šalamouna kamerami hlídána nejsou, městský obvod zajišťuje prostřednictvím svých dodavatelů jejich údržbu po technické stránce.

Ostraha hřišť a pískovišť v Ostravě-Jihu je podle mluvčího místní radnice Michaela Kuttyho zajištěna prostřednictvím běžného výkonu služby okrskářů Městské policie Ostrava. Ti u dětských hřišť provádějí zvýšený dohled. „Vzhledem k počtu okrskářů není možné, aby tam byl strážník přítomen po celý den. O instalaci kamerového systému neuvažujeme,“ tvrdí Kutty.

Všechny články k zábřežské tragédii ČTĚTE ZDE!