Aktuálně se již jedná o více než desítku zneužitých mladistvých hochů.

„Informace zjištěné v rámci výše uvedeného vyšetřování vskutku vedly k obvinění dalšího muže, a to pro zvlášť závažný zločin znásilnění a přečin ohrožování výchovy dítěte. Obviněný se měl v průběhu let 2014 až 2016 dopouštět různých sexuálních praktik vůči několika nezletilým chlapcům z oddílu, kde v té době působil. Nejednalo se vždy o volnočasové aktivity, v některých případech si chlapce měl zvát k sobě domů. Skutky páchal latentně, cíleně, někdy pod pohrůžkou ve formě psychického nátlaku, využívajíc svého postavení v oddíle či obecně role dospělého vzoru, autority. Rovněž on měl tak zneužívat důvěru chlapců a obdarovávat je i různými dárky. Měl jednat s vědomím, že chlapci neuměli mnohdy rozpoznat závažnost jednání. Muž si měl být vědom, že zcela jistě ohrožuje rozumový, citový i mravní vývoj chlapců," uvedla k nově zjištěným poznatkům policejní mluvčí Soňa Štětínská. 

Muž dlouhé roky působil v ostravském oddíle, který nabízel mimoškolní volnočasové aktivity pro děti. Na snímku z jednání u okresního soudu, který rozhodoval o uvalení vazby.
Muž z Ostravy přes 20 let zneužíval nezletilé chlapce, policie hledá další oběti

Kriminalisté vyšetřovali obdobnou trestnou činnost v inkriminovaném oddíle již v roce 2017, kdy pro zvlášť závažný zločin mravnostního charakteru byl pravomocně odsouzený jeden muž. Jedná se o aktuálně obviněného, přičemž tento delikvent byl odsouzen i pro jiné, nyní už zadokumentované další skutky. Trestní stíhání je vedeno vazebně.

K tématu

Apel Policie České republiky

Že i nyní hovoříme o mimořádně citlivé věci, primárně pro oběti a jejich rodiny, vnímáme rovněž my, policisté. V našich řadách jsou specialisté právě na práci se zvlášť zranitelnými obětmi, dětmi, o to více u případů mravnostní trestné činnosti. Tito specialisté jsou kdykoliv připraveni poskytnout nebo zprostředkovat, samozřejmě kromě další nám přináležející činnosti, adekvátní a možnou podporu a pomoc. Vše diskrétně, neboť bezpečí dětí a zamezení sekundární viktimizace je pro nás na prvním místě. V případě jakéhokoliv podezření, nebo když se doslechnete „pomluvu“, že někdo zneužívá děti, neváhejte kontaktovat policisty na lince 158.

Připomínám také, že rodiče, nebo obecně dospělí, by měli s dětmi na toto téma, samozřejmě opatrně, hovořit, zajímat se o ně a znát je. Důležitá je vzájemná důvěra mezi nimi. Pak je jen krůček k tomu, když dospělý vycítí, že je dítě jakkoliv ohroženo. Mohou to být náznaky typu změny chování, bezdůvodné opuštění na první pohled idylického kroužku či náhlý, zvláštní, negativní postoj vůči konkrétní osobě. Pokud dítě má věci, řekněme dárky, které nejsou od vás, zajímejte se, od koho a za co je dostalo. Zajímejte se také o chod a konkrétní dění v samotné organizaci, kterou vaše dítě navštěvuje, nebo máte o přihlášení do ní zájem.