Pravdu v tomto případě každopádně mají ti, co spojují pondělní barevný a neblaze vyhlížející kouř vycházející z komína společnosti BorsodChem s kyselinou dusičnou (HNO3 ). „Jsou to oxidy dusíku. I v relativně malém množství jdou hezky vidět. Tohle už není malé množství, jen další příspěvek do fondu kyselé deště,“ tvrdí Václav Uher.

Dým zaznamenává před pátou hodinou odpolední mnoho lidí; zdá se jim „jiný“, než obvyklý slabě žlutý objevující se v těchto místech. A rozebíhají se spekulace, zdali je z chemičky, spalovny odpadů či snad koksovny? K tomu samozřejmě přicházejí i obavy z možného ohrožení zdraví a jedním dechem proklínání vlastníků provozu za vypouštění emisí.

„Jednalo se o přebytečné nitrózní plyny, oxidy dusíku, odváděné z technologie přímo do komína výroby. Kouře provázely mimořádné odstavení výroby kyseliny dusičné,“ popisuje Miroslava Jeřábková z vedení společnosti BorsodChem. Citlivý bezpečnostně blokační systém reagoval na „odchylku sledovaných parametrů“ jednoho ze zařízení provozu.

Čtěte také o ostravských lagunách

„Bohužel při takovém způsobu mimořádného odstavení je zvýšená emise vidět, protože dochází k jejímu oranžovému zabarvení. A to již při nižších koncentracích. Rozumíme tomu, že taková barva na běžného občana působí děsivě. Ale vše bylo přísně monitorováno, neznamenalo to přímé nebezpečí pro okolí!“ říká Jeřábková s tím, že případ i hlásili.

„U nás informace z dispečinku této společnosti, která úřad obvykle o případných haváriích informuje, nemáme. Za městský obvod ale ani nezaznamenáváme žádné dotazů občanů k dané skutečnosti,“ líčí Tomáš Lefner, starosta Nové Vsi. Ta je spolu s Hošťálkovicemi, Lhotkou a Mariánskými Horami a Hulvákami areálu BorsodChem vůbec nejblíže.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) o „barevném“ dýmu ví právě z fabriky. „Poruchu na zařízení KD7 – tedy výrobě kyseliny dusičné – řádně nahlásili na mobilní telefon služební pohotovosti ostravského oblastního inspektorátu. Závadu odstranili za několik minut, což nám opět provozovatelé oznámili,“ konstatuje za ČIŽP Jana Jandová.