Na příznivce taneční elektronické hudby je zaměřen speciální průzkum, který v těchto dnech provádí Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Zájemci mohou prostřednictvím internetu anonymně odpovědět na otázky týkající se užívání omamných a psychotropních látek.

Poslední podobná akce se uskutečnila v roce 2003 a přinesla řadu závažných odhalení. Tehdy se jí zúčastnilo 1652 osob. Z jejich odpovědí vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2003 významně vzrostl podíl mladých lidí, kteří měli zkušenost s některou z drog – u extáze tento nárůst činil třináct procent, u pervitinu sedm procent.

Ukázalo se také, že téměř polovina respondentů někdy řídila vozidlo pod vlivem zakázaných látek nebo alkoholu. Zhruba čtyři pětiny navíc uvedly, že jako spolujezdci jely s člověkem, který byl opilý nebo zdrogovaný. Letošní průzkum potrvá do konce září. Organizátoři jeho prostřednictvím chtějí zjistit, co se za poslední roky změnilo v užívání drog na taneční scéně i jakým vývojem prošli samotní vyznavači hudby.

„Cílem je zmapovat rozsah a kontext rekreačního užívání drog mezi mladými příznivci elektronické taneční hudby. Průzkum probíhá formou dotazníkového šetření přes internet, anonymita respondentů je zaručena. Organizátorem průzkumu je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,“ uvedla Eva Škrdlantová z národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti s tím, že dotazníkový formulář lze nalézt na adrese dotaznik.drogy-info.cz.

Podle Škrdlantové vyplnění dotazníků zabere přibližně patnáct až dvacet minut. „Je pro nás velmi důležité, aby účastníci na jednotlivé otázky odpověděli pravdivě, proto jsou všechny údaje naprosto anonymní, a nelze zjistit jakoukoliv vazbu mezi vyplněným webovým formulářem a konkrétní osobou,“ zdůraznila Škrdlantová.

Nejznámější taneční drogou je extáze, která se objevuje nejen na technoparty, ale také v různých klubech. Díky ní dokáží mladí lidé strávit na parketu v kuse až patnáct hodin. Navozuje dobrou náladu, odstraňuje zábrany v komunikaci. Usnadňuje vnímání hudby a umocňuje její prožitky. Nebezpečí této drogy mimo jiné spočívá v tom, že uživatel necítí potřebu pít, a tím může dojít k dehydrataci organismu.

Policisté v celé České republice v minulosti rozbili několik gangů obchodníků s extází. Jedna ze skupin napojená na zahraničí obchodovala i na severní Moravě. Krajský soud v Ostravě nad jejími členy vynesl v květnu letošního roku rozsudek. Některé z nich poslal do vězení na čtyři roky. Další vyvázli s mírnějšími nebo podmíněnými tresty. Jejich rukama prošlo na třicet tisíc kusů extáze, stovky tripů LSD a stovky gramů pervitinu. Extázi nakupovali za cenu od šedesáti do devadesáti korun, a poté ji prodávali až za dvě stě korun. Mezi jejich odbytiště patřily kluby na proslulé Stodolní ulici v centru Ostravy i další zábavní podniky v celém Moravskoslezském kraji.