Škodu za téměř osmdesát milionů korun mělo způsobit dvanáct představitelů radnice městského obvodu Ostrava-Jih. Jak již Deník informoval, obvinění se týká zakázek na údržbu zeleně. Dozorující státní zástupce Jan Sýkora Deníku řekl, že jde o dvě na sebe navazující zakázky z let 2007 a 2010. Zakázky získalo sdružení firem, a to i přesto, že další účastníci nabídli podstatně nižší cenu.

Určili kritéria

„Jedná se o členy rady, kteří se na rozhodování o zakázkách podíleli. Oni jsou těmi osobami, které tvoří kolektivní orgán, který rozhoduje o hospodaření obce," uvedl Sýkora s tím, že rada stanovila kritéria výběru. Kromě ceny hrály svou roli i výše smluvních pokut a doba nástupu na odstranění vad. „Poslední dvě kritéria v současné době zákon přímo zakazuje, tehdy to ještě neplatilo. Tímto způsobem byl vybrán subjekt s nejvyšší cenou. Předpokládaná cena zakázky z roku 2007 byla 110 milionů korun. Zvítězil subjekt, který cenu přesáhl o 55 milionů korun, ačkoliv další nabízely cenu pod 110 milionů. Subjekt s nejvyšší cenou vyhrál díky nastaveným kritériím," prohlásil Sýkora. Podobná situace nastala také u zakázky z roku 2010, kde údajná škoda přesáhla částku 20 milionů korun.

Hospodárnost

Firmy, které v zakázce neuspěly, nakonec pro vítěze pracovaly jako subdodavatelé, ale za výrazně nižší ceny. „Ten rozdíl byl zřejmě ziskem pro vítěze zakázky," doplnil Sýkora, podle kterého radnice nepostupovala hospodárně. „Vedlejší parametry, tedy nástup na odstranění vad a výše smluvních pokut, nemohly odůvodnit ani vyvážit ekonomickou ztrátu městského obvodu, která byla v řádech desítek milionů korun. Pokud je tam rozdíl desítek milionů korun, tak by měli uvažovat hospodárně a vybrat subjekt, který zřejmě nastoupí na sekání trávy o šest hodin později, ale provede ty práce o polovinu levněji," prohlásil Sýkora, podle kterého existuje podezření, že kritéria byla nastavena tak, aby zvítězil konkrétní subjekt.

Až 12 let

Co se týká zakázky z roku 2007, kdy platil trestní zákon, radní jsou obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele a porušováni povinnosti při správě cizího majetku, za případ z roku 2010, kdy již platil trestní zákoník, jde o trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a porušování povinnosti při správě cizího majetku. „Nejvyšší sazba je u druhé zakázky, kde za zneužití pravomoci úřední osoby je trestní sazba pět až dvanáct let odnětí svobody," řekl Sýkora, který zdůraznil, že radní u první zakázky měli řadu upozornění svého právního odboru, který je informoval o nestandardnos­tech. „Byly tam i varianty, jakým způsobem by to šlo řešit, například zrušit soutěž a udělat novou," doplnil Sýkora.

Obhájci

Obvinění nyní mají lhůtu na zvolení si obhájců. Pokud tak neučiní, budou jim ustanoveni. V postavení obviněných zatím nikdo vyslechnut nebyl. Při podání vysvětlení radní vinu odmítli. Tvrdili, že jednali v zájmu obvodu a ve snaze co nejrychleji problém s údržbou zeleně vyřešit.

„Věřím tomu, že když jsme se rozhodovali podle jednotlivých informací, které nám byly předloženy, naše jednání bylo správné a právnicky bylo vše v pořádku," řekl Deníku bývalý starosta Karel Sibinský. Firmy, které se do výběrového řízení hlásily, údajně nesplnily podmínky řízení, a proto musely být ze soutěže vyškrtnuty. Zůstala tak pouze jediná společnost, která veškeré podmínky splňovala. Radní navíc tlačil čas, protože tráva téměř doslova dosahovala po kolena a u některých křižovatek například bránila ve výhledu.

„Je jen dobře, že se tato záležitost vyřeší. Nejsem si vědoma žádného pochybení a určitě bych v dané situaci, čase a za daných okolností takto hlasovala znova. Pokud se snažíme dodržet zákon o výběrovém řízení, tak jsme ani jinou možnost neměli," uvedla tehdejší radní a současná zastupitelka Jihu Ivona Klímová.

Mezi dvanácti obviněnými radními figuruje i jméno současného náměstka primátora Iva Hařovského. „Myslím, že je to celé nesmysl. Je obviněna plošně celá rada za své rozhodnutí. My jsme od fundovaných odborníků dostali takové podklady, které nás přesvědčily o tom, že naše rozhodnutí je v pořádku. Nevěřím tomu, že by rada rozhodla vědomě v neprospěch obce," uvedl pro Deník náměstek Hařovský.

Případ, který vyšetřuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, dozoruje ostravská pobočka Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.