Měl mu poskytnout transdermální náplast k tišení bolesti, z níž se dá poměrně jednoduchým způsobem extrahovat návyková látka fentanyl. Po jejím užití mladík v červnu předloňského roku zemřel. Dufkovi, který popřel, že by osudného dne dotyčnému náplast předal či prodal, hrozilo až osmnáct let žaláře.

Prodej ano, ale…

Podle soudu sice Dufek náplasti prodával či předával, nebylo však jednoznačně prokázáno, že by právě on poskytl narkomanovi smrtící zboží.

„Soud neshledal důkazy, které by byly dostatečné k tomu, aby bylo možno přijmout jednoznačný závěr o tom, že to byl právě obžalovaný, který toho dne poskytl transdermální náplast poškozenému. Případně, že k úmrtí došlo z náplasti, kterou mu dříve poskytl právě obžalovaný," uvedl předseda senátu Jiří Richter s tím, že náplast mohl mladík získat i z jiných zdrojů.

„Z dokazování vyplynulo, že si transdermální náplasti opatřoval i od jiných osob," dodal soudce, který zdůraznil, že mladík kromě fentanylu pil také alkohol, což je u této látky velmi nebezpečná kombinace, která může vést až k fatálním následkům.

„Všechny osoby, které byly soudem vyslechnuty a dříve se oddávaly zneužívání fentanylu, konstatovaly, že bylo všeobecně známo, že kombinace fentanylu s alkoholem je velmi problematická. Pokud se to mezi uživateli této látky ví, pak je skutečně obtížné dopátrat se toho, z jakého důvodu byl poškozený toho dne pod silným vlivem alkoholu," řekl předseda senátu.

Trest

Přesto byl Dufek nakonec odsouzen ke dvěma rokům a deseti měsícům do věznice s dozorem. Senát jej uznal vinným z toho, že distribuoval desítky náplastí, z nichž narkomané získávali fentanyl. „Fentanyl je mnohonásobně silnější než heroin, což znamená, že velmi rychle hrozí smrt z předávkování," uvedla státní zástupkyně Daniela Srbová.

S transdermálními náplastmi začal Dufek obchodovat na přelomu let 2012 a 2013. Vše údajně začalo ve chvíli, kdy si všiml dvou žen z Kopřivnice. „Viděl jsem, že mají náplasti na ruce," řekl Dufek, který již v té době dobře věděl o účinku fentanylu. „Pocházely ze sociálně slabší vrstvy. Hřešil jsem na to, že je utáhnu na peníze. A to se i stalo," prohlásil Dufek. V Kopřivnici podle něj bylo až pět zdrojů náplastí. Sám za náplasti platil 250 až 300 korun, dále je pak prodával za přibližně 400 korun.

Dufek se podle svých slov již několikrát snažil skoncovat s drogami. Na podzim předloňského roku, tedy několik měsíců po smrti mladého narkomana, nastoupil na další léčbu. „Uvědomil jsem si, kolik mi je roků. Člověk je jednou nohou v kriminále a druhou v hrobě. Chtěl jsem s drogami navždy přestat. A najednou mě dostihla minulost," uzavřel Dufek.

Rozsudek je pravomocný. Verdikt na místě přijali státní zástupkyně i obžalovaný.