Informovala o tom Jana Jandová z ČIŽP. Při kontrole 29. dubna letošního roku inspektoři podle ní zjistili, že jedna betonárna byla v provozu od března 2013 a druhá od května 2015. Ani pro jeden z těchto stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neměl provozovatel povolení od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

„Firma tak porušila zákon na ochranu ovzduší, protože byla povinna provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením k provozu,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava. Inspektoři při vyměřování pokuty přihlédli k tomu, že obviněný si své protiprávní jednání uvědomil a z vlastní iniciativy podal na krajský úřad žádost o povolení provozu.

„Při kontrole předložil kopii žádosti, ze které vyplynulo, že byla na krajský úřad doručena 26. dubna, tedy před zahájením naší kontroly,“ dodal Karel Kozubek.

Jak ČIŽP informovala, firma SLEZSKÝ BETON proti pokutě podala odpor, ale až po termínu daném správním řádem. Sankce je od 25. června pravomocná.