Pokud tak neučiní, o své peníze mohou definitivně přijít. Rozhodnutí Městského soudu v Praze o konkurzu bylo v minulých dnech zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

„Všem věřitelům společnosti WCA International tak započala běžet dvouměsíční lhůta pro přihlášení jejich pohledávek. Upozorňujeme, že kdo z věřitelů svou pohledávku ve stanovené dvouměsíční lhůtě nepřihlásí, nedostane vůbec nic!“ uvedl Marek Gocman, advokát z ostravské kanceláře JGK advokáti, která se dlouhodobě věnuje hromadnému zastupování poškozených ve velkých investičních kauzách. Jak dodal, kancelář připravila na svém webu pro věřitele společnosti WCA International jednoduchou a srozumitelnou on-line aplikaci, která laické veřejnosti pomůže zvládnout proces uplatnění nároků.

Až šest tisíc věřitelů

„Vzhledem k předpokládanému množství věřitelů, kterých může být až šest tisíc, a skutečnosti, že se dosud přihlásil jen jejich zlomek, doporučujeme, aby věřitelé začali své pohledávky přihlašovat okamžitě,“ dodal Gocman s tím, že přihlášky je nutné u Městského soudu v Praze podat dvojmo a pouze na předepsaném formuláři. Otálení či chyba v přihlášce může znamenat problém.

Ilustrační foto
Přijdou lidé o peníze? Velké problémy firmy z MS kraje, ve hře jsou dvě miliardy

„Pohledávka nejenže musí být přihlášena formálně správně, ale také ve správné výši, a navíc doložena relevantními důkazy. Proto doporučujeme, aby se věřitelé obrátili na zkušené odborníky,“ uvedl Filip Hladiš, spolupracující advokát ostravské kanceláře JGK advokáti.

Jako Growing Way

Případ dále vyšetřuje policie. Kauza společnosti WCA International podle advokátů vykazuje identické znaky jako známý případ Growing Way. Za Growing Way stál Ondřej Janata, svého času vydávaný za vzor moderního byznysmena a investičního mága. Objevily se však informace, že jeho podnikání vykazovalo rysy takzvaného letadla, kdy měl zisky vyplácet z vkladů nových klientů. „V trestním řízení vedeném proti Ondřeji Janatovi a jeho společnosti Growing Way jsme převzali zastoupení více než 950 poškozených a posléze také jejich zastoupení jako věřitelů v insolvenčním řízení,“ uvedli již dříve zástupci ostravské kanceláře JGK advokáti.