Je nepatrné nabodnutí sleziny bez dalších následků těžké ublížení na zdraví, nebo jen pokus o těžké ublížení na zdraví? Přesně o to šlo v případu čtyřicetiletého muže z Bílovce, který nezvládl stresovou situaci při řízení vozidla.

Po výměně názorů s družkou sedící na zadním sedadle zastavil, vzal nůž a několikrát ji bodl. Při jedné z ran se čepel nože „otřela“ o slezinu a způsobila drobné krvácení.

Vše se naštěstí obešlo bez následků. Incidentem z předloňských Velikonoc se zabývaly hned tří soudy Krajský soud v Ostravě, Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud v Brně.

Ostravský a posléze i odvolací olomoucký soud dospěly k závěru, že se jednalo o těžké ublížení na zdraví a muži vyměřily sedm let žaláře. S tím ale obžalovaný nesouhlasil a prostřednictvím obhájce podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

A ten původní verdikt zrušil. Konstatoval, že je nutné pečlivě zvážit, zda se skutečně jednalo o těžké ublížení na zdraví. Konstatoval sice, že došlo k zásahu životně důležitého orgánu, avšak bez následků.

Nejvyšší soud rozsudek zrušil a případ vrátil Vrchnímu soudu v Olomouci, který v těchto dnech vynesl nový verdikt. Senát původní sedmiletý verdikt ostravského krajského soudu částečně změnil.

Muže uznal vinným „pouze“ z pokusu o těžké ublížení na zdraví a trest mu snížil o šest měsíců na šest a půl roku žaláře.

O PŮL ROKU MÉNĚ

„Z podnětu obžalovaného jsme rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušili. Nově jsme obžalovaného uznali vinným ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Vycházeli jsme z rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým jsme byli vázáni. Ten konstatoval, že ne každé poškození životně důležitého orgánu je těžká újma na zdraví,“ řekl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik s tím, že je třeba zkoumat, jak moc byl orgán zasažen.

„Došlo sice ke krvácení, ale drobnému, které nevyžadovalo žádný chirurgický zásah,“ řekl Cik, který vysvětlil i snížení trestu o půl roku:

„Snížení je dáno tím, že došlo k překvalifikaci na mírnější stadium trestného činu z dokonaného těžkého ublížení na zdraví pouze na pokus.“

MLČ, PROSÍM!

K činu došlo předloni na Velikonoční neděli. Muž ve vozidle Ford Mondeo projížděl Opavskem. Vzadu seděla družka, která ho cestou zasypávala výčitkami. Řidiči ruply nervy, popadl nůž, otočil se a ženu bodl.

U soudu tvrdil, že se do něj družka bez přestání „navážela”.

„Vyčítala mi různé věci, třeba, že ji už nemiluji. Žárlila na naši společnou kamarádku. Důrazně jsem jí řekl, ať toho nechá, abych neudělal něco, čeho bych mohl litovat. Ona však dále pokračovala,” prohlásil.

Vzápětí šlápl na brzdu a sáhl do odkládací přihrádky bočních dveří. Nahmatal nůž s čepelí dlouhou dvanáct centimetrů a otočil se k družce. Podle svých slov ji chtěl pouze postrašit a naznačit bodnutí do sedadla.

„Ona však udělala nečekaný pohyb směrem ke mně. Ani jsem nevěděl, že jsem ji bodl. Nechtěl jsem to udělat,” prohlásil se slzami v očích.