Mít v kufru bez patřičného povolení kabelku z krokodýlí kůže, některé korály, lastury nebo také rostliny a další předměty může skončit zbytečnými komplikacemi. Nejenže lidé o věci přijdou, ale hrozí jim i mnohatisícová pokuta, v krajním případě i vězení. Prohřešky odhalují zejména celníci na letištích, mimo jiné i v Mošnově.

I takovéto suvenýry si někteří turisté přivážejí z dovolených. Zdroj: Celní správa ČR

Porušení zákona se týká zejména Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

I takovéto suvenýry si někteří turisté přivážejí z dovolených. Zdroj: Celní správa ČR

„Nejčastějším přestupkem cestujících, kteří se vracejí ze zahraniční dovolené, je dovoz nejrůznějších exponátů živočišného či rostlinného původu, například mušlí, korálů, lastur a schránek mořských živočichů, výrobků z kůže a živých zvířat nebo rostlin. Jde o porušení úmluvy CITES. Účelem úmluvy je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s vybranými ohroženými druhy. V současné době chrání asi pět tisíc druhů živočichů a osmadvacet tisíc druhů rostlin celého světa," vysvětlila mluvčí Celního ředitelství Ostrava Pavla Zdobnická s tím, že pasažéři bývají při kontrolách velmi překvapení, když se dozvědí nepříjemnou pravdu. „Tvrdí, že o nějakých omezeních neměli vůbec potuchy. Nakolik ale mluví pravdu, je obtížné říct," uvedla mluvčí.

I takovéto suvenýry si někteří turisté přivážejí z dovolených. Zdroj: Celní správa ČR

Jak zdůraznila Zdobnická, před odjezdem na zahraniční dovolenou by se lidé měli seznámit s podmínkami v daných zemích. Celníci také doporučují obezřetnost při nakupování v obchodech, které vydávají potvrzení o prodeji umožňující vývoz z daného státu. „Je nutné si ověřit, zda jde skutečně o oficiální dokument," vysvětlila Zdobnická.

I takovéto suvenýry si někteří turisté přivážejí z dovolených. Zdroj: Celní správa ČR

SEZNAM

Seznam věcí, které nelze z konkrétních zemí vyvážet, lze nalézt na stránkách České inspekce životního prostředí. „Nejčastějšími nelegálně dováženými suvenýry z dovolené jsou tvrdé korály, které mnozí turisté nasbírají na pláži, aniž by tušili, že se jedná o chráněný druh a nikoliv kámen," uvedla Pavla Říhová, vedoucí oddělení CITES z České inspekce životního prostředí, s tím, že z cest po Středomoří si lidé také často nelegálně vozí suchozemské želvy. Z Ruska to jsou kožešiny kočkovitých šelem, vlků a medvědů, případně pravý kaviár z jesetera. Z USA to bývají kožešiny z rysů a medvědů, výrobky z kůží krokodýlů nebo peří z divokých ptáků. Častými australskými suvenýry jsou mušle chráněné zévy a typickým upomínkovým předmětem z jihovýchodní Asie je láhev obsahující chráněnou kobru naloženou v alkoholu.

I takovéto suvenýry si někteří turisté přivážejí z dovolených. Zdroj: Celní správa ČR

Co je CITES

V roce 1973 byla ve Was-hingtonu sjednána meziná-rodní Úmluva CITES, která chrání ohrožené druhy zvířat a rostlin před jejich vyhu-bením. Úmluvu v současné době podepsalo 178 zemí světa, Česká republika je smluvní stranou od 1. 1. 1993. Druhy, které patří do CITES, nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení (permit). CITES se netýká jen živých jedinců, ale i mrtvých nebo jakýchkoliv jejich částí či výrobků z nich. Exemplářem CITES tedy může být také kabelka například z krokodýla, boty z krajtí kůže, soška ze slonoviny či vzácného dřeva, úlomek korálu nebo tradiční čínská medicína s obsahem chráněných zvířat nebo rostlin.