„Spolek Šalamoun již řadu let poukazuje na zcela zásadní pochybnosti o stěžejním důkazu v trestní věci odsouzeného Petra Kramného, a to revizním znaleckém posudku, který vypracovalo oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice. Meritem celé věci je nejen samotný vznik a legitimita tohoto znaleckého ústavu, ale především fatální vady znaleckého posudku,“ sdělili zástupci spolku v tiskové zprávě.

Jak na dotaz Deníku uvedl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, předseda Nejvyššího soudu vyhodnocuje každý podnět. „Podněty lze vyřídit různými způsoby,“ řekl Tomíček. Od kárné žaloby až po konstatování, že podnět není důvodný. „A mezitím je i spousta dalších možností,“ uzavřel Tomíček.

Senát Renaty Gilové v roce 2016 uznal Kramného vinným z vraždy manželky a dcery. Obě zemřely v létě 2013 během rodinné dovolené v Egyptě. Podle pravomocného rozsudku je elektrickým proudem zabil Kramný. Ten ale vinu odmítl a nyní žádá o obnovu procesu.

Trest

V případu souvisejícím s kauzou Kramný byli za křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek odsouzeni k podmíněným trestům znalci obhajoby Radek Matlach a Igor Fargaš. Soud jim současně uložil pětiletý zákaz znalecké činnosti. Svým posudkem zpochybnili závěry jiných expertů, na základě kterých soud nakonec rozhodl o vině Kramného. Matlach s Fargašem tvrdili, že rozhodně nelze jednoznačně hovořit o tom, že smrt nastala v důsledku zásahu elektrickým proudem. Naopak se klonili k verzi o otravě.

„Uváděli jednostranné, protichůdné, zavádějící a smyšlené skutečnosti, které neměly oporu ve skutkových zjištěních, výsledcích pitvy ani odborných poznatcích současné lékařské vědy. Jiné významné skutečnosti naopak neuvedli vůbec, a to ve snaze zpochybnit dříve skutečnosti, celé dokazování znepřehlednit a ovlivnit tak výsledné rozhodnutí soudu ve prospěch obžalovaného,“ konstatoval soud.