Po letní přestávce se před senátem Krajského soudu v Ostravě objeví Petr Kramný (37 let) z Karviné. Podle obžaloby předloni v červenci během rodinné dovolené v Egyptě zavraždil svou manželku Moniku a dceru Kláru.

Žalobce Vít Legerský tvrdí, že obě po plánované přípravě zabil elektrickým proudem. Kramný něco takového odmítá. Podle jeho verze se všichni něčím přiotrávili a měli velké zdravotní problémy. Nad ránem zjistil, že manželka a dcera jsou mrtvé.

„S obžalobou nesouhlasím a razantně ji odmítám. To, co tvrdí obžaloba, se nestalo. Kdybych ublížil holkám, tak bych se přiznal, zabil bych se. Věřím, že krajský soud rozhodne spravedlivě a nenechá se ovlivnit bulvárem. Mou jedinou šancí je očistit své jméno před soudem," řekl Kramný.

Hlavní líčení začalo 29. června a trvalo do 10. července. Soudkyně pak jednání odročila na 10. září. Další část procesu je plánována do 24. září.

Svědci

Soud na září předvolal několik svědků. Mimo jiné psycholožku cestovní kanceláře, která po smrti Moniky a Kláry dorazila do Egypta. Vypovídat bude i delegátka cestovní kanceláře, sexuoložka a psycholožka z vazební věznice, kde je Kramný umístěn.

K soudu by se měl dostavit i muž, kterého někteří svědci během červencového jednání označili za milence Moniky. Zda ale dorazí, není jasné. Svým svědectvím by mohli na některé otázky pomoci najít odpověď i další známí rodiny Kramných a člověk, který s nimi pobýval v Egyptě.

Svědků je na září předvoláno podstatně méně než při zahájení procesu. Zbývající čas chce senát vyčlenit na čtení spisu a provádění dalších důkazů. Poslední svědek je předvolán na 23. září. Zda o den později padne verdikt, lze jen spekulovat. V případě uznání viny hrozí Kramnému až doživotí.

Plán?

Podle státního zástupce Víta Legerského Kramný vraždu svých nejbližších plánoval a po činu prý hodlal zabít i sebe. To ale nedokázal. „Nenašel odvahu k usmrcení sebe samého," řekl Legerský.

Podle jeho názoru byl Kramný v manželském vztahu dlouhodobě nespokojen. Zároveň se bál rozchodu, který by vnímal jako ponížení a partnerské selhání. Proto se rozhodl k radikálnímu řešení.

Obhájkyně Jana Rejžková je ale přesvědčena, že soud rozhodne o nevině jejího klienta. „Pan státní zástupce musí obhájit svou obžalobu a já jsem přesvědčena, že se mu to nepodaří. Důkazy shromážděné za dva roky neprokazují objektivně ani subjektivně vinu mého klienta. Ale poslední slovo má vždycky soud," řekla Rejžková.

Obžaloba v ofenzivě

První část procesu, probíhající na přelomu června a července, vyzněla spíše pro žalobu. Hlavním trumfem byla výpověď soudních znalců – lékařů. Ti uvedli, že smrt nastala v důsledku zásahu elektrickým proudem a vyloučili možnost úmrtí v důsledku otravy či následné dehydratace, jak naznačil Kramný.

„Smrt nastala rychlým selháním srdce. Jedy, které by vedly k pomalému dušení a agónii, jsme vyloučili. Zásah elektrickým proudem činnost srdce zastaví a nálezy na tělech zemřelých by této formě úmrtí odpovídaly," řekl Marek Dokoupil z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a doplnil, že na tělech dívky i ženy se našly jednak stopy po balzamaci egyptskými lékaři, ale jednak také posmrtné skvrny.

„Ty jsme objevili v obličeji, přední straně trupu, krku i nad čelními hrboly. Těla tedy ležela na přední straně. Skvrny dále prokazují, že přibližně deset hodin po úmrtí byla těla z polohy na břiše přemístěna na polohu na zádech, a neležela tedy tak, jak obžalovaný původně popsal," vysvětlil Marek Dokoupil.

Pitva dále ukázala, že matka ani dcera netrpěly před smrtí průjmy, jak uváděl Petr Kramný ve své výpovědi. „Ani u jedné osoby se neprokázalo onemocnění tohoto typu. Dá se zcela vyloučit," přiblížila Margita Smatanová z Ústavu soudního lékařství, která odmítla i variantu dehydratace organismu.

Podle Margity Smatanové je jisté, že Moniku Kramnou usmrtil elektrický proud. „U dcery tomu tak bylo rovněž, i když ta se mohla dotknout osoby, kterou elektrický proud zrovna procházel," popsala Margita Smatanová.

Rozkol

Na začátku procesu vypovídali i známí a příbuzní Petra a Moniky Kramných. Ukázalo se, že rozpory jsou nejen mezi oběma rodinami, ale také mezi nejbližšími Petra Kramného. Zatímco rodiče stále stojí za ním, sestra mu přestala věřit. „Z očí do očí jsem mu řekla, že mu nedůvěřuji. Zeptala jsem se ho, jak to mohl udělat. Arogantně se mi vysmál a řekl, že nejsou žádné důkazy," uvedla Krečmerová.

Hrob

Rodinu rozdělily i spory okolo hrobu. Hrobové místo s ostatky Moniky a Klárky bylo původně napsáno na sestru Petra Kramného. To se ale později změnilo. Bratr Moniky Kramné ji časem požádal o převedení hrobového místa na něho. „Řekl, že se chce o svou sestru a neteř postarat. „Cítila jsem, že má na to větší právo než já," uvedla žena.

Tím se dostala do sporu se svými příbuznými, kteří jí to vyčítali. Situace se vyhrotila natolik, že její rodina nechala odstranit náhrobek z původního hrobového místa. Poté koupila hrobové místo hned vedle hrobu Moniky a Klárky a přemístila tam původní náhrobek. Na hřbitově jsou tak nyní vedle sebe dva hroby s vyrytými jmény Moniky a Klárky.

Proud

U soudu vypovídal také znalec z oboru elektrotechniky. Uvedl, že vražda elektrickým proudem je na hotelovém pokoji v Egyptě proveditelná. „K usmrcení stačí odizolovaná prodlužovací šňůra. Stačí ji uřezat u zástrčky a roztáhnout kabely ve šňůře. Připravit se toto může za chvíli a k usmrcení přiložením může dojít už za dvě sekundy, vlhkost samozřejmě vše podporuje," řekl znalec.

Sklony ke lži

K hlavnímu líčení byla předvolána i soudní znalkyně psycholožka. Podle psychologického posudku má Petr Kramný sklony ke lži, potlačuje agresi a ve vztazích s lidmi manipuluje.

„Obžalovaný je sebestředný, narcistní, je praktický a projevují se u něj vysoké sklony ke lži. Je to člověk, který o svých pocitech nemluví. Často připisuje negativní jednání ostatním, nikoli sobě. Projevuje se u něj zvýšená citlivost, postrádá sociologické vnímání, vyžaduje pomoc, trpí nízkou sebedůvěrou a odmítá odpovědnost za své činy. Má také nenaplněná a nereálná očekávání, která vedou k projevům potlačené agrese a násilí. Obžalovaný má nevědomé obranné mechanismy, které se projevují arogantním a nadřazeným jednáním, má pocity frustrace z neúspěchu. Lidi kolem může přehlížet," vypověděla psycholožka Helena Khulová.

Protiútok

Obhajoba se v první části procesu pokusila o protiútok předvoláním znalců, kteří měli zpochybnit stanovisko soudních lékařů a znalce z oboru elektro. Expertům se to ale nepodařilo.

Fotografie

Během soudního přelíčení se objevily i nové důkazní materiály-fotografie pořízené egyptskými kriminalisty přímo na místě činu. „Jedná se o odlišné fotografie, než které se dostaly do médií," uvedl státní zástupce Vít Legerský, který o založení důkazů požádal. Podle obhájkyně Jany Rejžkové se o trumf obžaloby rozhodně nejedná. „Snímky se shodují s výpovědí mého klienta," uvedla obhájkyně.

Ve čtvrtek by měli vypovídat sexuoložka, psycholožka cestovní kanceláře a známí rodiny Kramných.