Jen samotná žádost o obnovu procesu podaná letos v červenci má včetně příloh na 150 stran. Soud se musí seznámit i s dřívějšími posudky a jejich dodatky. Podle neoficiálních informací by jednání mohlo být nařízeno v listopadu nebo prosinci. Bude veřejné. Očekává se velký zájem, především zástupců médií.

Původně o osudu Kramného rozhodoval senát vedený předsedkyní Renatou Gilovou. Ten v lednu 2016 uznal Kramného vinným z vraždy manželky a dcery. Podle rozsudku je v létě 2013 zabil elektrickým proudem v hotelu v Egyptě, kde trávili rodinnou dovolenou.

Trest

Kramný byl pravomocně odsouzen k osmadvaceti rokům žaláře. Po celou dobu však vinu odmítal. Tvrdil, že svým blízkým neublížil. Podle něj zemřeli v důsledku otravy jídlem.

Obhájkyně Petra Kramného Jana Rejžková opakovaně avizovala, že připravuje žádost o obnovu procesu, během kterého chce prokázat nevinu svého klienta. Učinila tak před čtyřmi roky. Následně podala řadu stížností. Mimo jiné se jí nelíbilo, že by o obnově měl rozhodovat stejný senát, který Kramného poslal do vězení. Vloni na jaře svou žádost stáhla. Jedním z důvodů mohla být očekávaná novela trestního řádu, která vstoupila v platnost letos v lednu.

Nový senát. Ale…

Podle novely žádost o obnovu procesu musí posoudit jiný senát než ten, který vynesl rozsudek. Tato role připadla senátu soudkyně Skalské. Celý proces má dvě fáze. V té první soud rozhoduje o povolení, či zamítnutí obnovy procesu. Pokud dospěje k závěru, že jsou dány důvody pro obnovu procesu, nastává druhá fáze. Tu jasně definuje novela trestního řádu s tím, že obnovené hlavní líčení povede senát, který původně rozhodoval – tedy senát soudkyně Gilové.