Spolu s ním je souzeno dalších sedm lidí a čtyři firmy. Dědic měl podle státního zástupce Víta Koupila díky kontaktům s regionálními politiky ovlivnit šest veřejných zakázek u Dopravního podniku Ostrava a Městské nemocnice Ostrava.

U dopravního podniku se podezřelé zakázky z let 2009 až 2013 týkaly tramvají, u nemocnice stavebních prací a nákupu zdravotnického zařízení. Dědic za to údajně získal úplatky ve výši kolem třiceti milionů korun. Lobbista vinu odmítá.

HODINOVÉ ČTENÍ

Samotné čtení obžaloby trvalo přibližně hodinu. Poté jako první dostal slovo Dědic. Před soud předstoupil s rozsáhlým písemným prohlášením, které přečetl. V něm jakoukoliv vinu odmítl, naopak poukázal na řadu údajných nezákonností ve vyšetřování. Odvolával se přitom na různá soudní rozhodnutí, mimo jiné i na stanovisko Evropského soudu pro lidská práva.

„Naprosto se distancuji od obvinění," prohlásil Dědic, jenž několikrát napadl postup žalobce. Ten podle něj nectí presumpci neviny, což se údajně ukázalo v některých vyjádřeních pro média. „Naprosto kategoricky hovoří o poskytování úplatků," řekl Dědic, podle něhož mohl žalobce maximálně použít formulaci, v níž bude zmínka o podezření na poskytování úplatků.

Dědic napadl i přepisy odposlechů a další průběh šetření. Mimo jiné zdůraznil, že ani v jednom z odposlechů s politiky není zmínka o veřejných zakázkách. S politiky prý komunikoval pouze v rámci přátelských vztahů.

DOBRÝ ZÁKLAD

Žalobce Vít Koupil je ale přesvědčený, že má dostatek důkazů prokazujících vinu.

„Jsem přesvědčený, že obžaloba je podána důvodně. Nyní bude záležet u hlavního líčení, jak jednotlivé důkazy, o kterých obžaloba tvrdí, že ji podporují, obstojí, jak budou třeba vypovídat nově navržení svědci, jak soud vyhodnotí jednotlivé listiny a závěry znaleckých posudků. Určitě to bude delší hlavní líčení. Bude tam složité dokazování. Já pevně věřím, že obžaloba stojí na dobrých základech," řekl Koupil.

VLIV

Dědic údajně dokázal zařídit, aby veřejné zakázky vyhrály vybrané firmy. Za to měl vzít úplatky.

„Podařilo se nám detekovat, že v souvislosti s veřejnými zakázkami Dopravního podniku Ostrava a Městské nemocnice Ostrava měl přebírat finanční prostředky, které byly označeny jako platby za poradenství, případně platby za kontrolní činnost. Dle nás ale tato činnost nebyla vykazována. Z komplexu důkazů jsme dovodili a dospěli k závěru nutnému pro podání obžaloby, že tato finanční plnění měla být úplatky," vysvětlil Koupil.

S POLITIKY

Dědic podle obvinění využil napojení na regionální politiky. S některými měl stovky až několik tisíc telefonických či textových kontaktů. Mezi svědky figuruje i bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, se kterým měl Dědic podle žaloby za necelý rok a půl přes pět tisíc telefonátů nebo SMS zpráv. Oba uvedli, že je pojí přátelské vztahy.

BEZ DŮKAZŮ

Na dotazy novinářů týkající se případné trestní zodpovědnosti politiků, Koupil odpověděl: „V dané věci se nám nepodařilo dostat důkazy, které by prokázaly, že by se ten tok finančních prostředků, který směřoval k obžalovanému Dědicovi, dostal k některému z politiků."

Na otázky ohledně možného podezření na účast lidí z politických kruhů, Koupil uvedl: „Úkolem státního zastupitelství není označovat lidi, kteří by mohli být z něčeho podezřelí, kteří by mohli něco spáchat. My jednáme podle toho, jestli najdeme vůči těmto osobám důkazy. Pak v takovém případě věc postupuje státní zastupitelství k soudu," zdůraznil Koupil.

Na tento týden jsou naplánovány výslechy obžalovaných. Dědic je obviněn z přijetí úplatku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až dvanáct let vězení, ostatním aktérům až osm let žaláře. U právnických osob přichází v úvahu až zrušení společnosti.

K TÉMATU

Kdo je souzen v kauze Dědic a spol.
Martin Dědic, Břetislav Pavelek, Jaroslav Křemen, Jiří Hána, Ing. Roman Gavanda, Tomáš Dohnal, Břetislav Čížek, Petr Greš a firmy Business Advisor, a.s., PRAGOIMEX a.s., Perfect Distribution, a.s., a VOSTAV MORAVA, a.s.