„Nejdříve si všiml zlomené větve omotané tažným lanem s karabinou. Pak uviděl boty a ošacení s kosterními ostatky. Nález oznámil policii,“ uvedla ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková s tím, že místo začali ohledávat policisté. Protože byla tma a bylo nutné ohledat rozsáhlé okolí v hustém křovinatém porostu, pokračovali v práci i následující den za přítomnosti soudního znalce.

„Policisté v současnosti intenzivně prověřují nejen okolnosti úmrtí osoby, ale probíhají úkony směřující k její identifikaci. V některých případech je při zjištění totožnosti užito metody porovnání vzorků DNA. Využívána je také metoda superprojekce – srovnání lebky s fotografií vytipované osoby. U ulomené větve poblíž stromu s upevněným pevným lanem byla nalezena také láhev od alkoholu. Jednou z prověřovaných verzí je tak možnost sebevraždy osoby oběšením,“ upřesnila policejní mluvčí.