V březnu letošního roku prohlásil, že je přesvědčen o tom, že za vším stála tehdejší StB, která vše organizovala a vinu poté chtěla svalit na disidenty včetně Václava Havla. Tato tvrzení se ale během několikaměsíčního náročného vyšetřování neprokázala. Případ byl proto koncem srpna odložen. Deníku to řekl ostravský státní zástupce Alois Dlouhý.

Během prověřování nových informací se mimo jiné ukázalo, že dotyčný není evidován jako spolupracovník StB. Souhlasila však jména sedmi příslušníků StB, o kterých hovořil. Prý mu dávali různé úkoly. Právě od nich zaslechl zmínky o chystaném třineckém útoku. Dva z nich již nežijí, pět zbývající něco takového kategoricky odmítli.

Muž také v rámci svého oznámení uvedl, že o svém podezření nedlouho po výbuchu hovořil s agentem KGB působícím v rámci sovětské jednotky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jak uvedl Dlouhý, během pátrání se skutečně podařilo v archívech bezpečnostních složek nalézt šest strojových stránek psaných azbukou potvrzujících, že dotyčný s agentem KGB opravdu mluvil. O třineckém případu však nepadlo ani slovo. Muž jen upozorňoval na různé „protispolečenské“ a špionážní aktivity. Experti vyslechli i dva policisty, kteří se výbuchem v domě zabývali. Oba prohlásili, že se jednalo o selhání lidského faktoru a odmítli jakoukoliv účast či vměšování ze strany StB.

V nočních hodinách 14. června 1984 vybuchl v domě Třinci nahromaděný plyn. Patnáct lidí zemřelo. Tragédii předcházela oprava horkovodního potrubí, při kterém ale nedošlo k zajištění zhruba dvoumetrového výkopu, který odkryl i stávající plynové potrubí. Následný přívalový déšť způsobil sesuv půdy a utržení přívodu plynu do domu. Plyn se hromadil ve sklepních prostorách a později vybuchl. Odsouzeno bylo sedm pracovníků okresního stavebního a bytového družstva. Dostali nepodmíněné tresty od šesti měsíců do čtyř a půl roku.