Podvodníci se vydávají za pracovníky nejrůznějších skutečných společností a požadují po příjemcích peníze za doručené zboží.

„S politováním Vás informujeme, že banka obdržela od společnosti CMS Consulting, s. r. o., u které jste dřív nakoupil na splátky a již obdržel následující zboží, závazný požadavek o srážení včas neuhrazených splátek z vašeho účtu," začíná text podvodného e-mailu.

Následuje výčet údajně zakoupeného zboží a varování, co se bude dít, pokud dluh neuhradíte včas, včetně výčtu nejrůznějších zákonů a jejich paragrafů. Zpráva končí větou, která láká k otevření připojené přílohy, jež se tváří jako upomínka splátky úvěru, ale ve skutečnosti obsahuje vir. Takže ji neotevírejte a raději e-mail rovnou smažte.

Lidé jsou obezřetní

„Ráno jsem otevřel svůj pracovní e-mail a kromě jiných jsem v něm našel i zprávu, která mě vybízela k zaplacení dlužné částky za dodané zboží. Nic podobného jsem si ale neobjednal, a tak jsem tušil, že se může jednat o podvod. E-mail jsem raději rovnou smazal," řekl šestadvacetiletý student Petr z Moravské Ostravy, pracující v nadnárodní společnosti.

Podobné e-maily obdrželi lidé nejen v kraji, ale i v celé republice.

„Jak jsem předpokládal, jde o podvod, protože telefonní kontakt byl na někoho z firmy, která nemá s pohledávkami nic společného. Možná by vám něco postavili nebo zrekonstruovali, ale o dluhu za nějakou kopírku samozřejmě nevěděli. Ihned jsem přeposlal mail policii, protože jde o podvodné jednání. Samozřejmě jsem přílohu mailu vůbec neotevíral kvůli případnému nebezpečí aktivace viru," sdělil například redakci Litoměřického deníku příjemce podvodného e-mailu.

E-maily se mění, ale podstata zůstává

Internetem koluje několik různých variant tohoto e-mailu.

Liší se jména společností, druh zakoupeného zboží, kontaktní osoby i telefonní čísla, ale podstata zůstává stejná: za pomoci viru ukrytého v příloze napadnout počítače příjemců, získat jejich osobní údaje, včetně hesel, a následně i přístup k jejich financím.

Na policii, která se případem už zabývá, se obrátili jak příjemci podvodného e-mailu, tak i poškozené společnosti, jejichž jméno bylo zneužito. Některé z firem na svých webových stránkách také zveřejnily varování.

„Pozor na podvodné e-maily, které se šíří internetovou poštou! Přílohy rozhodně neotevírejte. Již vše řešíme s Policí ČR," uvedla například jedna z postižených společností, CMS Consulting.

Václav VEŽRANOVSKÝ, František ROČEK