Projekt zaměřený zejména na řízení pod vlivem alkoholu se v těch dnech testuje ve třech městech České republiky v Ostravě, Praze a Mladé Boleslavi -, kde probíhají pilotní kurzy. Pokud se osvědčí, převezmou je i další města. Hlavním cílem je zabránit recidivě, tedy tomu, aby hříšníci znovu usedli za volanty s alkoholem v krvi.

„Služební auto jsem toho dne nechal u centra Ostravy a šel se bavit na Stodolní ulici. Původně jsem chtěl jet domů městskou dopravou, jenže pak jsem dostal strach, že se do auta v noci někdo vloupá, což by v Ostravě nebylo nic výjimečného. A tak jsem se rozhodl, že s vozidlem raději odjedu domů. Něco jsem měl vypito, ale nic dramatického to nebylo. Opilý jsem se necítil. Jenže cestou mě kvůli světlům zastavili policisté. Dali mi dýchnout. Měl jsem jedno a půl promile," vzpomínal pan Václav, který byl společně s dalšími lidmi zařazen do ostravského kurzu.

Garant

Garantem projektu je Probační a mediační služba, která vychází ze švýcarských zkušeností, kde se tento program osvědčil. „Nyní díky projektu financovanému z Programu švýcarsko-české spolupráce budou problémoví řidiči absolvovat nápravný program i u nás," řekla Deníku Andrea Dostálová z ostravské pobočky Probační a mediační služby ČR.

Pan Václav měl již před několika roky problém s alkoholem za volantem. Zařazení do speciálního programu vnímá jako svou velkou jedinečnou šanci.

„Mrzí mě, co jsem udělal. Až později mi došlo, co jsem mohl způsobit. Chtěl bych se změnit," dodal pan Václav.

Pestrá společnost

Ostravská pilotní skupina čítá sedm lidí. „Jsou tam zastoupeni muži i ženy mající od základního po vysokoškolské vzdělání. Jsou mezi nimi zaměstnaní i nezaměstnaní. Jde o lidi ve věku od pětadvaceti do padesáti let," řekla Dostálová s tím, že program zahrnuje dvanáct skupinových setkání. Po jejich skončení bude následovat individuální pohovor. Kurz vedou lektoři vyškolení švýcarskými experty.

„Cílem programu je řešit a usměrnit rizikové chování řidičů, a to metodou tréninku pozitivních modelů chování," řekla Dostálová, podle které účastníky kurzu čekají nejen přednášky o nebezpečnosti alkoholu, ale také řešení konkrétních situací.

„Pracují s manuálem, který například obsahuje informace o zákonech nebo popisuje proces, který pachatele čeká, bude-li chtít znovu získat řidičské oprávnění. Manuál je plný úkolů a cvičení. Program využívá prvků skupinové dynamiky," řekla Dostalová.

Dosavadní průběh kurzu si pan Václav pochvaluje. „Určitě je pro mě přínosem," uzavřel.

K TÉMATU

Švýcarská inspirace Oficiální název programu je Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu.
Program je součástí projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, který je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Jde o model, který již několik let úspěšně funguje ve Švýcarsku.
Absolvování kurzu bývá součástí trestu uloženého soudem. O zařazení může v průběhu trestního či soudního řízení požádat i sám hříšník. Tento vstřícný přístup by mohl sehrát roli při rozhodování o trestu či podmíněném zastavení trestního stíhání, případně při žádosti o zkrácení zákazu řízení. V České republice se projekt zkouší v Ostravě, Praze a Mladé Boleslavi.
V příštím roce by se měl rozšířit do dalších deseti měst celé České republiky. V rámci našeho kraje se počítá s Havířovem. Kurz je bezplatný.