Nepodepsaný dopis přišel před časem na vedení školy, která jej předala policii. Ta případ stále vyšetřuje, zatím neúspěšně. Jelikož anonym ve své dopise nespecifikoval ani daného pedagoga ani to, čeho se měl dopustit, rozeslala policie všem studentům VŠB-TUO e-mail. Vyzývá v něm studenty, kteří se s pochybnými praktikami setkali, aby kontaktovali policii.

Podle poručíka Radima Hilla, který se případem zabývá, nebylo možné vyslechnout všechny studenty, a proto zvolili takovouto formu vyšetřování. E-mail má mezi studenty velký ohlas, ale prozatím se neozval nikdo, kdo by při vyšetřování policii pomohl. „Volá nám spousta studentů, ale zatím nikdo, kdo by se setkal s jakýmkoliv protiprávním jednáním," uvedl Hill.

Pokud policie od studentů nezjistí žádné další informace, bude se domlouvat se státním zástupcem, jestli případ odloží. „Pokud případ odložíme, neznamená to, že ho nemůžeme znovu otevřít, kdyby se později někdo ozval," řekl Hill.

Související článek: Co se děje na univerzitě? Šikana či sexuální obtěžování?

VERONIKA GAZDÍKOVÁ